INDUSTRI

Giske overprøver direktorat

Tore Stensvold
29. mars 2010 - 06:43

Ferjene:

Fjord 1 eier de fem ferjene: M/F Bergensfjord, M/F Fanafjord, M/F Raunefjord og M/F Stavangerfjord, M/F Mastrafjord.

Trafikkerer rutene: Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg

  • Byggeår: 2006
  • Verft: Aker Yards (nå STX) , Søviknes (3 stk)/Brattvåg (2 stk). Skrog bygget Aker Tulcea i Romania
  • Lengde: 129,8 m
  • Bredde: 18,7 m
  • Hovedmotorer: 2 x RR Bergen KVGS-16G4 (LNG) + 2x RR Bergen KVGS-12G4 (LNG)
  • Effekt: 12380 kW
  • Fart: 21 knop
  • Passasjerer: 589 stk
  • Biler: 212 stk

I 2006 fikk de fem nye gassdrevne ferjene til Fjord 1 utstedt sertifikater som tillater inntil 589 passasjerer. Ved fornyelsen fra nyttår, ble sertifikatene endret til 439 passasjerer.

Fjord 1 klaget på vedtaket, og har nå fått foreløpig medhold. Rederiet kan igjen ha med 589 personer på ferjene, som trafikkerer to strekninger i Hordaland og Rogaland.Overoppfyller krav

Kvalitetssjef Georg Tornvik sier til Teknisk Ukeblad at kravet til ferjer som går i innenriksfart er at de skal ha redningskapasitet på 110 prosent.

– Vi er godt innenfor de kravene med 125 prosent dekning. Men slik direktoratet nå tolker reglene, vil vi måtte ha 100 prosent dekning på hver side av skipet, sier Tornvik.Bergensfjord LNG-skip, ferje, Fjord1
EU-avklaring GASSFERJE: Da Bergensfjord ble levert for to år siden, fikk det sertifikat for 600 personer. Nå vil Sjøfartsdirektoratet utstede sertifikater for bare 450 passasjerer. Photographer HARALD M. VALDERHAU

EU-avklaring

Nærings- og handelsdepartementet gir rederiet foreløpig medhold, men vil avklare fortolkningen i forhold til EUs regelverk. Departementet viser til at systemene er innenfor EU-kravene.

– Det er nødvendig å se nærmere på saken. Vi har derfor instruert Sjøfartsdirektoratet til å forelegge saken for EU-kommisjonen. Vi må ha en felles forståelse med EU i denne saken før vi kan konkludere, sier Giske.Vil finne løsning

Teknisk sjef i Fjord1, Kjell Magne Haugen, sier at de selvsagt vil finne løsninger dersom de får pålegg om det.

– Dersom direktoratet etter å ha tatt det opp med EU-kommisjonen står fast på sine krav, må vi se på hvordan vi kan løse det teknisk og praktisk. Vi må ha kapasitet på 600 personer for å ta unna trafikken på de største utfartsdagene, sier Haugen.

De fem ferjene har nå flåtekapasitet på 750 personer. Flåtene fordeler seg på to "Twin Pack" med kapasitet 2 x 150 passasjerer samt ytterligere tre reserveflåter med plass til 50 personer i hver.Ny tolkning

Ifølge Haugen er det ulik fortolkning av en flåteløsning som er årsak til endring i sertifikatene. Hver av de to Twin Pack-flåtene består av to flåter, med plass til 150 personer i hver. De er pakket sammen og utløses samtidig, og har felles evakuerings- og entringssted.

Sjøfartsdirektoratet mener at sikkerhets- og redningssystemer på ferjene ikke er gode nok. Reglene er ikke endret, men direktoratet tolker dem nå annerledes.Øvelser

– Vi har gjennomført flere fullskala evakueringsøvelser, sist nå i vinter, og ser ikke at det skal være behov for å kreve flere flåter på flere steder. Mannskapet er godt drillet og evakuering kan skje fra flere steder, sier Tornvik.

Direktoratets nye krav skal ikke være begrunnet i gassdrift av skipene.Fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude ønsker ikke å gå inn på detaljer i saken, men sier at det er «eksepsjonelt uvanlig» å gå til det skritt å avskjedige en ansatt.
Venter på EU SIKKERHET FORAN: Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude setter alltid hensynet til passasjerene først. Sjøfartsdirektoratet

Venter på EU

Dersom EU gir Sjøfartsdirektoratet rett, kan det bety at flere ferjer må utvide flåtekapasiteten.

Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude sier til Teknisk Ukeblad at en ny vurdering av Twin Pack-flåtene i fjor fikk dem til å skjerpe kravene.

Direktoratet gjorde en ny vurdering av funksjonsgodheten ved denne typen flåter i forhold til den aktuelle IMO-koden.

– Hvis en slik redningsfarkost settes ut av funksjon, skal det være tilstrekkelig reservekapasitet. Etter at vi gjorde dypdykk i vurderingen, kom vi fram til at det ikke holdt. Vi konfererte med flere andre lands sjøfartsmyndigheter, som var enige med oss, sier Gude.

Slik direktoratet nå ser på saken, vil tapet av en Twin Pack innebære at det forsvinner redningskapasitet for 300 personer.

Dermed satte direktoratet hensynet til passasjerenes sikkerhet foran og skjerpet kravene.

Den aktuelle flåtetypen er produsert av Brude Safety og brukt på 21 fartøy i Norge. Den er typegodkjent og dermed kommer den inn under EUs skipsutstyrsdirektiv. Departementet har derfor bedt direktoratet om at saken må avklares i forhold til skipsutstyrsdirektivet.

– Saken blir antakelig behandlet i EU i juni. Dersom kommisjonen gir oss rett, vil rederiet få et halvt år på seg til å etterkomme kravet, sier Gude.

Da vil direktoratet også gå igjennom andre ferjer og skip med samme type flåteløsning.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.