INDUSTRI

Gass gir milliardgevinster

LESESTOFF: Odd Eriksen fikk overlevert gassrapporten fra Norges forskningsråd torsdag 24. august.
LESESTOFF: Odd Eriksen fikk overlevert gassrapporten fra Norges forskningsråd torsdag 24. august. Bilde: Arne Langleite
Tore Stensvold
24. aug. 2006 - 14:16

Forskningsrådet overleverte torsdag en rapport til næringsministeren som råder ham til å satse mer på forskning for anvendelse av gass i norsk økonomi. I dag brukes kun 1 prosent av den norske gassen i vårt eget land.

Ifølge Forskningsrådets rapport, ligger det et årlig verdiskapingspotensial på milliarder av kroner i Norge. Myndighetene trenger bare å spytte inn 130 millioner kroner årlig, mens private aktører må bidra med betydelige midler.

Maks gass med Gassmaks

Næringsministeren lover at han skal se nærmere på muligheten for å bruke mer av gassen til å utvikle plastprodukter, drivstoff, proteiner og andre nyttige produkter.

Forskningsrådet anbefaler å opprette et nytt forskningsprogram på industriell bruk av naturgass: Gassmaks.

Sniklest

Næringsministeren kjente godt til rapportens innhold, for han repliserte kjapt da han fikk den overrakt:- Dette er en meget interessant rapport som viser at industriell bruk av naturgass kan gi betydelig verdiskaping og sysselsetting. i Soria Moria-erklæringen legger vi vekt på at en større del av naturgassen som utvinnes på norsk sokkel bør tas i bruk innenlands, til industri-, energi- og transportformål. Regjeringens mål er at Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av gass, sier Eriksen.

Et lite skritt

Forskningsrådets rapport er basert på en omfattende dialog med sentrale norske industriaktører og forskningsmiljø, ifølge en pressemelding.- Naturgass har et stort potensial for næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Jeg håper at vi med denne rapporten har kommet et skritt nærmere til å realisere dette potensialet. Jeg tar utfordringen om å øke bruken av naturgassen innenlands, sier næringsminister Odd Eriksen.

Åtte råd

Rapporten inneholder følgende konklusjoner og anbefalinger:  • Det anbefales å opprette Gassmaks som et nytt forskningsprogram fra 2007 med varighet 8 - 10 år
  • Gassmaks gis en profil som omfatter både grunnleggende kompetansebyggende forskning og industrielt rettet FoU
  • Det anbefales en offentlig innsats på ca. 1,1 milliard kroner over programmets levetid
  • Det forventes at Gassmaks vil utløse tilsvarende bidrag fra industrien
  • Norske forskningsmiljøer har grunnlag for og kapasitet til å realisere satsingen
  • Gassmaks vil bidra til at Norge blir en ledende nasjon innen prioriterte områder
  • Gassmaks vil sette Norge bedre i stand til å gripe mulighetene som petroleumsressursene i nordområdene byr på.
  • På sikt kan Gassmaks bidra til å utløse industriell foredling av naturgass i Norge med et årlig verdiskapingspotensial på mer enn 10 milliarder kroner


- Et slikt forskningsprogram for industriell bruk av naturgass vil blant annet kunne omfatte utvikling av nye gassprosesser, gassprodukter og gassystemer. Plast, syntetisk drivstoff, bioprotein og nanoprodukter er noen eksempler på hva man kan lage fra naturgass, sier næringsminister Odd Eriksen.Prinsipper

Forskningsrådet har lagt til grunn fire førende prinsipper for valg av tema i Gassmaks. Disse er:

1) Gassmaks innrettes mot forskning knyttet til prosesser for storskala industriell foredling av naturgass. Med storskala menes her at det er grunnlag for en industriell virksomhet med stort verdiskapingspotensial.

2) Naturgass inngår som en vesentlig innsatsfaktor i industriprosessen. Det innebærer at gassforbruket er så stort at nærheten til gassfeltene er av betydning.

3) Gassmaks skal bidra til å styrke norsk konkurransekraft på det internasjonale markedet innen naturgassbaserte prosesser.

4) Avgrensingene for Gassmaks utformes med tanke på å unngå at aktivitet flyttes fra et forskningsprogram til et annet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.