OLJE OG GASS

Gass gir miljøvennlig skipstrafikk

Skipsfarten er ansvarlig for 3-4% av CO2-utslippene i verden. Gass vil kunne redusere utslippene av klimagasser fra skipene med cirka 15 prosent i forhold til marin dieselolje (MDO). NOx-utslippene vil reduseres med 90 prosent, mens svovel- og partikkelutslipp vil bortfalle helt.
Skipsfarten er ansvarlig for 3-4% av CO2-utslippene i verden. Gass vil kunne redusere utslippene av klimagasser fra skipene med cirka 15 prosent i forhold til marin dieselolje (MDO). NOx-utslippene vil reduseres med 90 prosent, mens svovel- og partikkelutslipp vil bortfalle helt.

– Gass er viktig

Rederiforbundets Marianne Lie synes Einangs vurderinger av gassmotorers lønnsomhet er interessant.

– Hans analyse viser at LNG er et reelt alternativ, sier Marianne Lie til Teknisk Ukeblad. Rederiforbundets visjon er at skipsfarten ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø og luft.

– Bruk av gass er et viktig steg på veien mot det utslippsfrie skipet, sier Lie og påpeker: – En utfordring for bruk av gass er oppbygging av distribusjonsnettverket. Vi har allerede skip som går på gass i ferje- og supplytrafikken. Neste steg må være å bygge et distribusjonsapparat som kan betjene nærskipsfarten, i Norge og Europa, avslutter rederinæringens talskvinne.

Gass er ikke bare billigere, den er også langt mer miljøvennlig enn dieseldrevne motorer, ifølge beregninger fra Sintef-selskapet Marintek.

Landbasert industri er forventet å kutte sine svovelutslipp fra 16 millioner tonn i 1990 til fire millioner tonn i 2010. Til sammenligning forventer skipsfarten å øke sine utslipp fra to millioner tonn i 1990 til nesten fire i 2010.

Øker framover

I dag er shippingindustrien ansvarlig for rundt 20 prosent av utslippene av svovel- og nitrogen (SO x og NO x). I 2020 regner man med at skipsfarten må svare for halvparten av svovel- og nitrogenutslippene fordi utslippene øker, mens øvrig industri kutter kraftig.

– Denne utviklingen kan ikke industrien leve med. Det er åpenbart behov for nye løsninger, sier forskningssjef Per Magne Einang i Sintef-selskapet Marintek.Gass kutter utslipp

Skipsfarten er ansvarlig for to-fire prosent av CO 2-utslippene i verden. Gass vil kunne redusere utslippene av klimagasser fra skipene med cirka 15 prosent i forhold til marin dieselolje (MDO). NO x-utslippene vil reduseres med 90 prosent, mens svovel- og partikkelutslipp vil bortfalle helt, ifølge beregningene fra Einang.

Han presenterte analysen under en konferanse i slutten av mai. Einang har forsket på gassmotorer i mange år, og har gjort deler av utviklingsarbeidet på gassmotorer for Rolls Royce.

Norge har i dag fem gassferjer og flere fraktebåter for flytende naturgass (LNG). For frakteskipene som går over verdenshavene er gass ennå ikke lønnsomt, men for trafikk langs kysten i Europa går regnestykket allerede i hop, mener Einang. Det er også her i de befolkningstette områdene den lokale forurensingen er mest problematisk.Lønnsomt med lav oljepris

– LNG-skip vil få en ekstrakostnad på grunn av de store gasstankene. Denne kostnaden må bli utlignet av lavere driftskostnader, påpeker forskeren og forklarer:

Gassprisen er også avhengig av oljeprisen, men halvparten av prisen på flytende gass skyldes frakt og omgjøring fra gass til væske. Dermed blir dieselprisen mer oljeprissensitiv. Ved å granske drivstofforbruket på gassferjen «Bergensfjord» har Einang regnet ut følgende: Gassdrevet motor er lønnsomt med en margin på 10-15 prosent selv ved en oljepris på 30 dollar fatet. Ved en oljepris på 60 dollar fatet dobles besparelsen i forhold til marin dieselolje.

– Skipsfartens nærtrafikk vil spesielt bli pålagt strengere utslippskrav. Renere drivstoff er nødvendig for å møte disse restriksjonene, og naturgass vil redusere alle skadelige utslipp, sier Leinang før han avslutter med en spådom:

– Innen fem-ti år vil gass bli brukt som drivstoff innen nærtrafikk.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.