INDUSTRI

Fyller opp maritime professorater

SER FRAMOVER: Styrelder i Global Maritime Knowledge Hub, Jon Rysst fra DNV; registerer at flere maritime aktører ser langt framover og vil være med i superklusteret. Her med en modell av et framtidsprosjekt for frakt over en isfri nordpol.
SER FRAMOVER: Styrelder i Global Maritime Knowledge Hub, Jon Rysst fra DNV; registerer at flere maritime aktører ser langt framover og vil være med i superklusteret. Her med en modell av et framtidsprosjekt for frakt over en isfri nordpol. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
29. des. 2009 - 09:18

14 gaveprofessorater:Givere Mottakere *FoU-områder

 • Tschudi Shipping HBO/ BI *Centre for High North Logistics

 • Leif Höegh NTNU *Miljøteknologi

 • Kongsberg Maritime NTNU *Kybernetikk

 • Det Norske Veritas</ u> NTNU *Konstruksjon og hydrodynamikk

 • Det Norske Veritas NTNU *Driftslogistikk

 • Det Norske Veritas NTNU *Ismekanikk

 • Marintek NTNU *Marin teknikk

 • I.M. Skaugen BI *Center for Chinese Business Studies

 • Wilh. Wilhelmsen BI *Strategi og konkurranseevne

 • Ulstein Group HiÅ *Skipsdesign

 • Det Norske Veritas NTNU *Produksjonsteknikk

+ tre som ikke er offentlige.Finansiering: • Næringslivet: Ca. 80 millioner kroner
 • Staten: Forskningsdepartementet legger på 25% gaveforsterkning
 • Totalt: Minst 100 millioner kroner over fem år

Finanskrisen satte tidligere i år en bråbrems i oppbyggingen av et superkluster med 20 gaveprofessorater. Nå er det bevegelse igjen.

– Bremsene slippes vel litt opp. Men det er kanskje mer resultat av at vi har jobbet mer målrettet mot en del miljøer og bedrifter, sier Jon Rysst, direktør i Det Norske Veritas og styreleder i Global Maritime Knowledge Hub.

Målet om 20 ligger fast, men det er konkrete samtaler med såpass mange at det er snakk om over 20 dersom alle materialiseres.

– Bransjen er langsiktig. Når vi understreker synergier i form av allianser og brubygging til andre miljøer og bedrifter, er det lettere å få med aktuelle sponsorer, sier Rysst.

Mer statlig tøtte

Hittil er finansiering av 14 professorater sikret. I tillegg jobbes det med seks-sju konkrete professorater og mulige sponsorer. Det er to tidkrevende prosesser som går parallelt. Stillingene skal finansieres, og kandidater skal finnes.

– I tillegg til professoren, skal det knyttes til om lag tre doktorgradsstipendiater. Det krever en god del penger og finansiering. Vi prøver å få staten til å bidra med mer i støtte, sier Rysst. Normalt vil ikke staten bidra me støtte før det kan vises til flere studenter. Det blir en høna og egget-diskusjon.

Kongsberg og DNV

De to professorstillingene som nå er besatt, er Kongsberg Maritimes professor innen kybernetikk.

Professoratet besettes av Roger Skjetne, som ble professor ved NTNU i august. Han skal lede undervisning og forskning på kontrollsystemer, dynamisk posisjonering og manøvrering i arktiske strøk.

Is og kulde er også forbundet med ett av de tre professoratene Det norske Veritas sponser.

Knut Høyland er professoren som skal forske og undervise innen ismekanikk. Temaet dekker hvordan is påvirker skip og innretninger som skal operere i arktiske strøk. Det skal også forskes på boring og olje- og gassproduksjon under ekstreme forhold. Høyland skal blant annet undervise på Svalbard, der han allerede har arbeidet i noen år.

Deler regningen

Lykkes arbeidet med alle, kan det bli 22 professorstillinger sponset av den maritime industrien for å lage et superkluster. Får hver av dem 3 doktorander, vil det i løpet av noen år være over 60 personer med doktorgrad innen maritime fag.

Satsingen på superklusteret «Norway as Global Maritime Knowledge Hub» finansieres av næringslivet og Næringsdepartementet i et spleiselag. Næringslivet betaler ca. 80 millioner kroner og staten rundt 20-25 millioner kroner.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.