TEKNOLOGIBRAGDEN

Full klaff for FMC

SEIERHERRER: Denne gjengen har stukket av med årets viktigste teknologipris, Teknisk Ukeblads Ingeniørbragden. I tillegg har de fått Oljedirektoratets IOR-pris og ONS Innovation Award. Fra venstre: Hans J. Lindland, teknisk direktør IOR, Henning Gruehagen, direktør IOR-området, Rasmus Sunde, administrerende direktør FMC Kongsberg Subsea, Bjarne Neumann, prosjektleder lett brønnintervensjon og TTRD, Trygve Arnesen, direktør offshoretjenester. Modellen er av Tordis IOR for Statoil.
SEIERHERRER: Denne gjengen har stukket av med årets viktigste teknologipris, Teknisk Ukeblads Ingeniørbragden. I tillegg har de fått Oljedirektoratets IOR-pris og ONS Innovation Award. Fra venstre: Hans J. Lindland, teknisk direktør IOR, Henning Gruehagen, direktør IOR-området, Rasmus Sunde, administrerende direktør FMC Kongsberg Subsea, Bjarne Neumann, prosjektleder lett brønnintervensjon og TTRD, Trygve Arnesen, direktør offshoretjenester. Modellen er av Tordis IOR for Statoil. Bilde: Bjørn Owe Holmberg
Anders J. Steensen
16. des. 2010 - 07:05

Hvorfor økt oljeutvinning?

  • Verden vil ha mer olje. Mange av dagens oljefelt er i ferd med å gå av platå og får redusert produksjonskapasitet.
  • Utfordringen er at når disse oljefeltene ikke lenger kan produseres så kan så mye som 70 prosent av olje være igjen i reservoaret, dvs. en utvinningrad på under 30 prosent.
  • Skal verdens energiforsyning sikres må det utvikles utstyr og teknologier som kan sikre at mer olje kan tas ut fra oljefeltene, både til lands og til vanns.

KONGSBERG: – Det er hyggelig å få en pris fra Teknisk Ukeblads lesere og den fagsterke juryen. Den viser at vår teknologi ligger langt framme og blir anerkjent i det norske teknologimiljøet, sier administrerende direktør Rasmus Sunde.

Les også: Juryarbeid uten ministerstyre

Tre teknologier

Prisen for årets Ingeniørbragd, de forskjellige IOR-teknologiene, eller på mer forståelig norsk, teknologier for økt oljeutvinning, er basert på et langsiktig utviklingsarbeid. Fra oppstarten til de er kommersielt i bruk går det ofte ti år eller mer.

Året ingeniørbragd er tildelt for flere teknologier rettet mot økt oljeutvinning.

  • Lett brønnintervensjon, som gjør det mulig å drive vedlikehold i undervannsbrønner fra mindre konstruksjonsfartøyer i stedet for tunge borerigger.
  • TTRD, eller Through Tubing Rotary Drilling, som gjør det mulig å bore nye brønnbaner gjennom eksisterende undervanns brønnhode.
  • Undervanns prosessteknologi og arbeidet med undervanns prosessanlegg for olje- og gassutvinning. En metode for å utvikle oljefelt som kan brukes både i senfase som i Tordis-prosjektet og i nyutvikling av oljefelt, som Pazflor i Angola.

– Vi vet at felt som Pazflor ikke hadde vært mulig å utvinne hadde det ikke vært for undervanns prosessanlegg for behandling av olje og gass, forteller direktør for IOR-teknologi i FMC, Henning Gruehagen.

JUBEL: De ansatte i FMC Kongsberg Subsea stråler og skåler, etter å ha gjort seg fortjent til Ingeniørbragden 2010.
JUBEL: De ansatte i FMC Kongsberg Subsea stråler og skåler, etter å ha gjort seg fortjent til Ingeniørbragden 2010. Anders Steensen

Motiverer

FMC Kongsberg Subsea AS har tidligere i år fått Oljedirektoratets IOR-pris og under oljekonferansen i Stavanger, ONS 2010, ble de tildelt ONS Innovasjonspris for sine IOR-teknologier.

– Hva betyr en pris som Ingeniørbragden for FMC siden dere har fått disse prestisjefylte prisene før i år?

– Vi har oppdaget at priser gir positiv omtale. Å få en pris av Teknisk Ukeblad er ekstra motiverende fordi bladet leses av så mange unge studenter og kan medvirke til at vi får gode kvalifiserte søkere til oss eller til bransjen som helhet, sier Rasmus Sunde.

– Gjennom denne prisen får vi vist fram noe av bredden i det vi holder på med, både innenfor lett brønnintervensjon, boring og havbunnsprosessering. All den heder vi har fått i år viser at vi ligger i teten når det gjelder å utvikle ny og avansert teknologi og dermed er en interessant arbeidsplass. Prisen viser jo også at det ofte er i leverandørindustrien nye teknologier utvikles. Det er også her teknologer møter de største faglige utfordringene, sier Sunde.

Konkurrent 1: AISsat-1

Tjenester

Utviklingen av spesielt lett brønnintervensjon og TTRD utvider FMCs markedsmuligheter. Fra å være en ren utstyrsleverandør, er bedriften nå blitt en tjenesteleverandør. Utstyret selges ikke til oljeselskapene, men leies ut i forbindelse med vedlikeholdskampanjer og ekstratiltak for å øke oljeutvinningen.

– Vi ønsker i større grad å bli en komplett leverandør over hele tjenestespekteret for undervannsutbygginger. Det omfatter i tillegg til vedlikehold av utstyr vi har levert, også vedlikehold av brønner og forvaltning av oljefelt. Vi tror et voksende marked for denne typen tjenester, særlig ettersom flere mindre oljeselskaper har fått operatøransvar. De mangler kapasitet til å drive og utvikle felt. Men jeg må i den forbindelse understreke at vi er en tjenesteleverandør og ikke ønsker å gå oljeselskapene i næringen, sier Sunde.

Konkurrent 2: Wirescan

Stor bredde

Sammen med undervanns kompressorstasjoner, havbunnsprosessering, pumper og annet roterende prosessutstyr har FMC Kongsberg Subsea kanskje det mest komplette tilbudet innen undervanns feltutvikling.

– Mye av det utstyret og den erfaringen vi besitter kan erstatte store deler av det som gjøres på plattformer i dag. Gjennom at vi har investert i og eier CDS Separation Systems i Nederland, besitter vi en av verdens fremste ekspertiser innen utvikling av kostnadseffektive separatorer og prosesstanker. Siden vi også har kjøpt opp MPM i Stavanger, har vi også full kompetanse innen målinger av flerfase strømninger i rør. Sammen med vår systemkompetanse gir det oss store fortrinn, sier Sunde.

Konkurrent 3: Comex

STOLTE: Prosjektleder lett brønnintervensjon og TTRD, Bjarne Neumann (t.v.), og direktør offshoretjenester, Trygve Arnesen.
STOLTE: Prosjektleder lett brønnintervensjon og TTRD, Bjarne Neumann (t.v.), og direktør offshoretjenester, Trygve Arnesen.

Økt interesse

Den brede satsingen på IOR-teknologier betyr økte muligheter for selskapet som i Norge har hovedkontor på Kongsberg, men hvor IOR-aktiviteten stort sett er i Asker.

– Det er lettere å få tak i folk med prosesskompetanse i dette området, forteller Sunde.

Interessen for særlig undervanns prosessering er sterkt voksende blant verdens oljeselskaper, særlig fordi den kan gjøre det mulig å prosessere felt som er store i utstrekning og som ligger på dypt vann. Hensikten med undervannsprosessering er å fjerne prosessvannet og pumpe det tilbake i reservoaret. Dermed frigjøres væskebehandlingskapasitet på plattformer.

Konkurrent 4: Fimreite Software

Økt utvinningsgrad

– Dette kan være en avgjørende faktor for å bygge ut felt i tidligfase, men det kan oså sørge for forlenget levetid og økt oljeutvinning i senfase. Sammen med våre andre tjenester kan vi bidra til økt utvinningsgrad i oljefelt. Vi ser også for oss at vi etter hvert knytter til oss geologisk ekspertise slik at vi kan være attraktive samarbeidspartnere for oljeselskapene, sier Bjarne Neumann. Han har ledet utviklingen av lett brønnintervensjon og TTRD.

Konkurrent 5: Siem Wis

Statoil spiller nøkkelrollen

Utviklingen av de tre teknologiene hadde ikke vært mulig uten støtte fra Norges forskningsråd og Statoil.

– Vi hadde ikke kommet noen vei dersom ikke Statoil hadde påtatt seg å teste ut piloter på deres oljefelt. Å stille seg til rådighet for leverandørindustrien ved å være villig til å pilotere nytt utstyr og nye teknologier, er kanskje det viktigste bidraget til at Norge i dag er ledende innen offshoreteknologier. Jeg vil berømme Statoil for deres risikovilje og vilje til å ta i bruk ny teknologi. Dette betyr også at vi som leverandør får muligheter til å utvikle mer energieffektive og sikrere teknologier for framtidens oljeutvinning, sier Henning Gruehagen.

– Et eksempel på Statoils vilje til nysatsing er undervannskompresjon på Åsgard hvor ordren dessverre havnet hos en god konkurrent, Aker Solutions. Vi gratulerer, men det viktige for oss er at Statoil går inn for dette og bygger den første. Flere kommer til å følge etter. Dermed vil undervanns prosessanlegg bety stadig mer for oljeindustrien oppstrøms, sier Rasmus Sunde.

Les alt om Ingeniørbragden her.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.