Frykter nedtur om to år

Store jobber over: Snøhvit-prosjektet har gitt store oppdrag til leverandørindustrien. Det blir ingen tilsvarende gigantjobber i overskuelig framtid på norsk sokkel. (Bilde: Statoil)

Bransjesjefen for leverandørindustrien mener det er for lav letevirksomhet på norsk sokkel, spesielt i nordområdene.

Han innrømmer at det er vanskelig å få fram budskapet sitt når leverandørindustrien opplever de beste tidene noensinne.

To gode år

– Porteføljen til oljeselskapene viser at leverandørindustrien står foran to gode år med flere modifikasjonsoppdrag. Deretter er det lite å snakke om, sier Aaneland.

Det eneste som kan hindre et dramatisk fall i aktiviteten på sokkelen er nye funn.

- Men det tar minimum 8 til 10 år fra nye funn blir gjort til de resulterer i store bestillinger til leverandørindustrien, sier han.

Setter i gang

Ifølge Aaneland har den skyhøye oljeprisen medført at oljeselskapene har satt i gang prosjekter som ellers ikke hadde blitt gjennomført.

– Vi ville vært i trøbbel allerede hvis det ikke var for den høye oljeprisen. Foreløpig skyver vi bare tilstanden foran oss. I fjor ble det bare boret ni letebrønner på norsk sokkel. Dette er ikke mer enn en tredjedel av Oljedirektoratets anbefalinger. Ikke siden 1978 har vi lavere leteaktivitet.

Vanskelig å forutse

Aaneland understreker at det er vanskelig å forutsi utviklingen i oljeprisen. Men, i motsetning til flere eksperter, blir han ikke overrasket om den faller fra over 70 dollar fatet til 40 dollar fatet.

– Det er ikke utenkelig at den faller ned mot 40 dollar fatet. Det har aldri vært knapphet på olje og etterspørselen stiger ikke med mer enn fire til fem prosent i året, sier Aaneland.

Det er frykten for knapphet som har ført til dagens høye pris. Hvis denne frykten forsvinner, kan oljeprisen synke.

- Dessuten ser vi at store forbrukere av olje som USA og Japan gjør store anstrengelser for å bli uavhengige av olje. Jeg kan ikke se hvorfor de ikke skal lykkes med sin satsing på blant annet hydrogen og atomkraft, understreker han.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå