Frykter for skipssikkerheten

Frykter for skipssikkerheten
NY FOKUS: Sikkerheten i skipsfarten er ikke bra nok. Nå vil DNV ha sikkerhetsaspektet fram i lyset igjen. Bilde: Tore Stensvold

I løpet av de siste 30 årene er antall skipsulykker gått ned og alvorlighetsgraden blitt betydelig bedre. Men ifølge DNVs gransking av statistikken, er det grunn til bekymring: De siste 10 årene har det vært lite bedring.

– Det ser ut til at det største potensial i å bedre sikkerheten til sjøs ble tatt ut før 1991. Fram til årtusenskiftet flater statistikken ut, påpeker Tor E. Svensen, konserndirektør og nestkommanderende i DNV.

Selv om DNV retter en advarende pekefinger mot rederiene, slår selskapet fast at det tross alt er veldig mye bedre enn før.

Statistikk og spørsmål

– For 30 år siden ville et tankskip statistisk være utsatt for to ulykker i løpet av ett år. Nå er annethvert tankskip utsatt fore n alvorlig hendelse i hele sitt liv, sier Svensen.

Det er likevel altfor mange ulykker, hevder DNV, selv om de ikke er så dramatiske at de havner på alle verdens avisforsider.

Tre tiltak

Det Norske Veritas har i tillegg til å analysere statistikken, spurt 14.000 sjøfolk om sikkerhet til sjøs. Det har resultert i forslag til tre tiltak.

  1. Jobbe fram en bedre sikkerhetskultur i hvert selskap og på hvert skip
  2. Mer effektiv og målrettet opplæring
  3. Regelmessig kartlegging av kompetansen til de seilende


DNV har kommet til at miljøfokus et stykke på vei har fortrengt sikkerhetsfokus.

Miljø overtatt

– Det er på tide å gjenopprette balansen, sier Svensen, som lanserer sine tre tiltak akkurat idet skipsfartsmessen Nor-Shipping starter på Lillestrøm.

Svennsen påpeker det paradoksale i at skipene er utstyr med all verdens hjelpemidler, men at det likevel skjer flere ulykker.

– Vi får mer og mer avanserte skip, med tekniske hjelpemidler som skal gjøre shipping sikrere og navigering enklere. Likevel er over 50 prosent av ulykkene forbundet med grunnstøtinger, sier Svensen.

Brukerfeil

DNV tror årsakene er sammensatte, men at menneskelige feil er avgjørende, selv om tekniske feil selvsagt forekommer. Feil bruk kan være en årsak, eller at hjelpe, midlene er vanskelige å bruke, eller at opplæringen i bruk er for dårlig.

– Shippingbransjen kan ha mye å lære fra luftfart, ikke minst når det gjelder sikkerhetskultur. Ledelsen må snakke med de ansatte. Det vet hvor skoen trykker, sier Svensen.

Trenger påfyll

DNV mener at det er viktig å sørge for riktig kompetanse blant sjøfolkene. Målrettet opplæring og skreddersydde kurs må benyttes.

– Det blir en netto tilvekst på skip i nær framtid. Over 7.000 er under bygging, men færre skip skrotes. Det betyr stort behov for flere sjøfolk. Det er viktig at de får god opplæring og at kompetansen måles jevnlig. Kunnskapshull oppdages og kan etterfylles, sier Svensen.

Les mer om: