INDUSTRI

Frykter for industrien

GÅR FOR VEKST: Dette er rapporten "Go For Growth" fra BusinessEurope, hvor også NHO er medlem. De advarer politikerne mot å glemme industrien og tro at tjenestesektoren kan skape nok vekst i Europa til å bevare velferdsnivået. De etterlyser blant annet mer støtte til innovasjon.
GÅR FOR VEKST: Dette er rapporten "Go For Growth" fra BusinessEurope, hvor også NHO er medlem. De advarer politikerne mot å glemme industrien og tro at tjenestesektoren kan skape nok vekst i Europa til å bevare velferdsnivået. De etterlyser blant annet mer støtte til innovasjon. Bilde: BusinessEurope
Kjetil Malkenes Hovland
5. feb. 2010 - 14:43

Næringslivet i Europa advarer politikerne mot å stole for mye på tjenestesektoren.

Europeisk økonomi er blitt mer avhengig av tjenesteyterne, mens tungindustrien i stor grad har flyttet seg til lavkostland.

Nå advarer lobbygruppen BusinessEurope mot denne utviklingen, i en fireårsplan fra 2010-2014 som heter «Go for Growth» (Gå for vekst).

Vokser ikke fort nok

Blant medlemmene i BusinessEurope er den norske næringslivsorganisasjonen NHO og en rekke lignende næringslivssammenslutninger i Europa.

Go for Growth-rapporten beskriver en verden i kraftig endring:

Go for Growth-rapporten beskriver en verden i kraftig endring: VIL UTVIKLE INDUSTRIEN: – Mange tjenester ville gått tapt uten en sterk industriell base, sier president Jürgen Thumann i BusinessEurope. Næringslivet frykter at man stoler for mye på tjenestesektoren mens tradisjonell industri forsvinner.

  • Global økonomisk vekst vil ikke lenger drives av de industrialiserte landene. Utviklingsøkonomiene vil bli viktigere, både som partnere og konkurrenter, og også innen foredling
  • Støtte til innovasjon er helt essensielt og nøkkelen til å komme ut av finanskrisen, å revitalisere det europeiske fellesmarkedet og skape nye jobber
  • Kampen mot klimaendringer er fortsatt den viktigste prioriteten. Europeiske bedrifter har gjort mye for å kutte CO2-utslippene og vil fortsette med det. EU kan ikke klare dette alene og bare gjennom regler. I så fall må man legge større vekt på teknologiutvikling. Mye mer kan gjøres for å fjerne hindringer for innovasjon, skaffe kompetente folk og risikovillig kapital og støtte entreprenørskap
  • Sikker tilgang på energi gjennom å diversifisere energikildene og energieffektivisering er uvurderlig. Kjernekraft, fornybar energi, CO2-fangst og -lagring og annen ny teknologi er essensielt

Sliter med eldrebølger

Mange europeiske land sliter for tiden med høy arbeidsløshet, samtidig som de står overfor eldrebølger, store utfordringer i klimapolitikken og en global kamp om energi og råmaterialer, skriver nettstedet Euractiv.

«Den europeiske befolkningen eldes og skaper behov for nye produkter og tjenester i Europa. Men fra 2010 vil andelen av befolkningen i arbeidsfør alder synke, med et tap på over tre millioner potensielle arbeidere i 2020 og over 50 millioner i 2060,» heter det i rapporten.

BusinessEurope spår en årlig næringslivsvekst på én prosent i Europa framover, men dette er ikke nok til å opprettholde velferdsnivået, ifølge rapporten. En vekst på to prosent ville gitt 6,5 millioner flere jobber, sier organisasjonen.

BusinessEurope spår en årlig næringslivsvekst på én prosent i Europa framover, men dette er ikke nok til å opprettholde velferdsnivået, ifølge rapporten. En vekst på to prosent ville gitt 6,5 millioner flere jobber, sier organisasjonen. FEM UTFORDRINGER: Dette er europeiske næringslivsorganisasjoners plan de neste fire årene.

Mye forskning og utvikling

– Mange tjenester ville gått tapt uten en sterk industriell base, sier president Jürgen Thumann i BusinessEurope til Euractiv i forbindelse med en rekke møter med lederne for Europarådet, EU-kommisjonen og Europaparlamentet.

70 prosent av EUs arbeidsplasser er nå i tjenesteyrkene. Men fortsatt står produksjonsindustrien for tre fjerdedeler av EUs eksport og det meste av det som skjer av privat forskning og utvikling.

Det haster å utvikle en ny politikk som utvikler både tungindustrien og serviceyrkene, mener Thumann, som advarer mot å ignorere tungindustrien.

Etterlyser strategi

Det samme gjør den italienske sammenslutningen Confindustria, som mener politikerne har en snobbete holdning til produksjonsindustrien og tror den har gått av moten.

– Industrien er en del av kunnskapsøkonomien. Vi trenger en industriell strategi som burde være kjernen i EU 2020-målene, sier visepresident Andrea Moltrasio i Confindustria, som ønsker bedre samarbeid mellom universiteter og næringslivet i industriklynger.

– Vi må øke internasjonal handel, særlig med fremadstormende økonomier. EU må hjelpe selskapene å internasjonalisere, dette bør ikke være opp til enkeltlandene, sier han til Euractiv.

Næringslivslobbyistene ønsker også mer fleksibilitet i arbeidslivet og mindre offentlig byråkrati. De etterlyser frihandelsavtaler med Sør-Korea, India og andre sørøstasiatiske land, og de vil styrke handelen med de store handelspartnerne Russland, Kina, India og Brasil.

Les mer om: