INDUSTRI

Fransk inntog i norske bygg

ÅPENT: En stor aveny rett gjennom bygningen skal sørge for en rolig atmosfære med muligheter for tverrfaglig utveksling av erfaringer.
ÅPENT: En stor aveny rett gjennom bygningen skal sørge for en rolig atmosfære med muligheter for tverrfaglig utveksling av erfaringer.Bilde: Anders J. Steensen

Schneider Electric

 • Hovedkontor i Paris
 • Omsetning: budsjett 2006 :100 milliarder kroner
 • Antall ansatte: 92 000

* Hovedkontor Norge: Vestby

* Hovedprodukter: Elektrisk materiell

* Kjente merkevarer:

 • Merlin Gerin
 • Telemechanique
 • Square D
 • Invensys Building Systems
 • Norwesco
 • Esmi
 • Thorsmann
 • Wibe
 • Elko

Kjøp og salg

I 1969 begynte Merlin Gerin å masseprodusere UPS (avbruddsfri strømforsyning) til datarom og industri. Virksomheten økte i omfang og ble etter hvert en betydelig industri. I 1996 ble UPS-virksomheten solgt ut fordi den ikke lå i Schneider Electrics kjenrnevirksomhet. Behovet for kapital til å bygge nye fabrikker og videreutvikle produktene ble såpass stort at virksomheten var bedre tjent med å stå på egne ben. Den ble solgt ut til finansielle investorer og de ansatte. Schneider Electric beholdt likevel 14 prosent av aksjene med en opsjon om forkjøpsrett.

Selskapet fikk navnet MGE UPS. Den voldsomme veksten i bruk av IT-utstyr både i industri, privat sektor og i helsevesenet medførte en rask vekst i markedet. I våres fant derfor ledelsen i Schneider Electric ut at det var på tide å kjøpe selskapet tilbake.

– Dette var en lykkelig skilsmisse og gjenforening. Nå kan vi bidra til at Schneider Electric kan tilby komplette anlegg både innen bygningsautomasjon, industri, data og på hjemmemarkedet, forteller Jean-Marc Lang, europadirektør for MGE UPS.

Dagens UPS består av en likeretter, batteri og en vekselretter. Alt utstyr får sin kraftforsyning gjennom UPS-en. Dermed kan de bli temmelig store. Den største enheten MGE UPS i dag produserer er på 500 kVA. Men morgendagens enheter kan bli større.

– Da vil vi sannsynligvis ikke bruke blyakkumulatorer som i dag, men bytte ut batteriene med brenselceller, sier Lang.



Trådløst lys

Et av de områdene det arbeides mest intenst med hos Schneider Electric er LED-lys (light emitting diode) og trådløs styring. Ifølge Claude Ricaud vil LED-lyset revolusjonere lysbruken: – Det vil bli enklere å styre og enklere å installere. Nye kontrollmuligheter vil avdekkes ved å bruke LED.

En viktig del i denne utviklingen er bruk av trådløse forbindelser fra bryter til lyskilde. I dag finnes noen trådløse forbindelser på markedet. Men for å kunne sende ut et signal, er disse avhengig av å bruke batterier i radiosenderen. Schneider Electric har utviklet en bryter som er fullstedig fri for batterier og ledningsforbindelser. Radiosenderen klarer seg med den energien som genereres i en solenoid når bryteren aktiveres. Radiosignalet sendes til en mottaker som står ved lampen eller en annen elektrisk enhet som skal slås på.

– Vi vurderer om vi skal erstatte solenoiden med et piezoelektrisk krystall for å generere nok energi for senderen. Det har hittil vist svært gode egenskaper, forteller Electropole-sjef Eric Rondolat.

De trådløse lysbryterne forventes å være på markedet i løpet av 2008. De skal selges gjennom installatører. Spenningsnivået for de nye teknologiene er 24 V. Det betyr at hvem som helst kan installere den nye teknologien.

Grenoble: De "norske" merkene Norwesco, ESMI og Elko er slett ikke så norske, men derimot franske.

Schneider Electric med hovedsete i den franske byen Greoble, opplever eventyrlig vekst om dagen.

Første halvår steg omsetningen med 22 prosent, mens resultatet etter skatt økte med 46 prosent. Netto driftsmargin endte på 14,3 prosent. Omsetningen var på 6,6 milliarder euro, eller nesten 55 milliarder kroner. Veksten kommer delvis som følge av økt salg, men også på grunn av oppkjøp av bedrifter.

– Vi kjøper opp bedrifter som kan supplere vårt vareutvalg og forsterke vår posisjon i nye markeder. En forutsetning for oppkjøp er at at bedriften er lønnsom, forteller Pierre Tabary.

Schneider Electric har i dag 92 0000 ansatte, med bedrifter over hele kloden. Sterkest vekst finner sted i Kina og India.



Også norske merker

Tradisjonelt selger Schneider Electric sine produkter gjennom distributører, elektrogrossister og installatører. Produktene har også forskjellige varemerker som er langt mer kjent enn Schneider Electric.

Det er varemerker som Telemechanique (automasjonsutstyr), Merlin Gerin (brytere), Square D (automasjon) og Invensys Buildings Systems (bygningsautomasjon).

En bit norsk

I Norge eier Schneider både Norwesco, ESMI og Elko. Over 800 000 produkter er i porteføljen.

– Vi selger i liten grad direkte til sluttkunde, men ser at det er i ferd med å endres. Store kunder og store prosjekter krever andre kontraktsformer og garantier som medfører at vi må forhandle direkte med sluttkunden, sier Tabary.

Det betyr at Schneider Electric er i ferd med å endre sin markedsstrategi og vil i større grad delta aktivt mot store prosjekter og store sluttkunder. – Selv har jeg fått ansvaret for to kunder, forteller Tabary.



Fem-seks milliarder til FoU

Men produkter oppstår ikke av seg selv. Fem prosent av omsetningen pløyes årlig tilbake til forskning og utvikling. Det betyr for 2006 hele 5,5 milliarder kroner. Halvparten av forskningen er rettet mot elektrisk utstyr, mens den andre halvdelen av midlene brukes til programvareutvikling, siden intelligensen i elektrisk utstyr og styringer øker kontinuerlig.

Forskningsvirksomheten er spredd på 25 steder verden over. Totalt er 6500 personer ansatt innen FoU. Hele 70 prosent av FoU-virksomhetene foregår i andre land enn Frankrike

Men Frankrike er og blir hovedsetet for Schneider Electric. Nylig åpnet selskapet et nytt forskningssenter, Electropole, i Grenoble, fødestedet for Merlin Gerin. – Vi valgte Grenoble på grunn av vår sterke tilknytning til det tekniske universitetet her, pluss at vi allerede har et sterkt forskningsmiljø i byen, forteller FOU-sjef Claude Ricaud.



Trådløs fremtid

Bygningen som huser 1000 ansatte rommer laboratorier og testområder for å videreutvikle produktene for Merlin Gerin, Telemechanique og Square D.

Men det drives også FoU innefor nye teknologier for å komme frem til neste generasjon utstyr. Det gjelder særlig innenfor bygningsautomasjon med LED lysteknikk og trådløse forbindelser i nye løsninger.

Huset i seg selv er selvfølgelig energioptimalisert. Det varmes opp av strømforsyningene til de forskjellige laboratoriene, i tillegg til luft fra de uttallige klimaskapene som finnes rundt i anlegget. Det er lagt stor vekt på tverfaglighet og sosiale møteplasser for de ansatte.

Skal noe sammenliknes med norske kontorer, er Carpus, bygningen som rommer Kongsberg Maritime på Kongsberg, den som ligner mest.





Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.