Fortsatt optimisme

  • Industri

Nær 4 av 10 bedrifter venter fortsatt økt sysselsetting. Optimismen er like stor i år som den var i fjor, viser NAVs bedriftsundersøkelse. Samtidig er det stadig flere som har problemer med å rekruttere arbeidskraft. Bedriftene melder om spesiell stor mangel på faglærte arbeidere innen industri og bygg og anlegg. Det er også stor mangel på ulike typer ingeniører og sivilingeniører.