Første kontrakt for ny generasjon

FIRE DELER: OceanSaver Ballast Water Treatment System består i hovedsak av filter, kavitasjonsenhet, elektrodialyseenhet og nitrogenmettingsenhet. (Bilde: OceanSaver)
RENSER: Oceansavers rensesystem kan plasseres om bord i maskinrom på skip. Systemet hindrer rust i ballsttankene i tillegg til å drepe organismer. (Bilde: Ocean Saver)
  • Industri

Selskapet har nå 38 leveranser eller inngåtte kontrakter.

Oceansaver BWT Mark II ble lansert for 12 uker siden og er godt mottatt i markedet, men første kontrakt er først sikret nå.

Det greske rederiet Ciner Shipping Industry & Trading skal installere systemet om bord på to Suezmax tankskip under bygging i Kina og fire bulkskip som bygges i Korea.

Gjennombrudd

Leveransen til skipene under bygging i Korea, er de første til bulkskip. De fire anleggene til Korea skal hver ha en behandlingskapasitet på 2 x 800 m3/h. Ocean Saver er ledende på ballastvannsystemer (BWT) for mellomstore og store skip, spesielt tankskip.

Kontrakten er på ca. 7 millioner dollar (ca. 38 millioner kroner).

IMO-pålegg

Drammensselskapets nye generasjon BWT skal være enda billigere i drift og enklere å installere i eksisterende skip.

FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, har vedtatt at skip må ha BWT, men avtalen er ikke endelig ratifisert. Når den blir det, vil alle nye skip bli pålagt å ha BWT om bord, mens det blir en overgangsordning for eldre skip.

Hensikten med BWT er å hindre spredning av sjøorganismer mellom hav og områder. Det kan skape ubalanse i økosystemer og true livet i havet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå