Fornyer GPS-utstyr

Fornyer GPS-utstyr
KOMBI: Elektronisk kart og DGPS hjelper kapteinen med riktig posisjon. Bilde: Kystverket

Kystverket har satt i gang med å oppgradere og fornye alle de 12 stasjonene som utgjør DGPS-kjeden.

Differential GPS (DGPS) sørger for mest mulig nøyaktig posisjon for skip langs hele norskekysten. Oppgraderingen begynte i forrige uke og skal være fullført innen utgangen av januar.

Gammelt og slitt

DGPS-tjenesten ble etablert på 90-tallet, men er nå ustabilt på grunn av utdatert utstyr, ifølge Kystverkets nettsider.

Fornyingen og monteringen av det nye tekniske utstyret utføres av Kongsberg Seatex.

DGPS gir høy nøyaktighet og kvalitet på GPS-posisjonen og gir bedre signalkvalitet.

Kartbord om bord i Far Samson. Det er fortsatt bruk for stort kartbode for papirbaserte draft, selv om skipet har alle mulig elektroniske kart og andre hjelpemidler.
UNØYAKTIG: Kart er ikke nok. Differential GPS (DGPS) gir nøyaktighet på 1 - 3 meter. Nå fornyes utstyret langs norskekysten. Tore Stensvold

Ned til meteren

DGPS sender ut korreksjoner som skipets system benytter for å bedre nøyaktigheten på posisjonsangivelsen den beregner.

Posisjonsnøyaktighet vil normalt være på rundt 1–3 meter og i hvert fall bedre enn 10 meter, opplyser Kystverket.

For å benytte DGPS-tjenesten, må skipet være utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker.

Satellitt-overvåking

Hver DGPS stasjon består av referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt.

DGPS kan også bidra til mer nøyaktige kartmålinger og grensemålinger på land.

Les mer om: