ARKIVNYHETER

Follum kan bli nedlagt

TRUET: Fortsatt er det røyk i pipene ved papirfabrikken Follum utenfor Hønefoss. Men nå vurderer Norske Skog å legge ned fabrikken med 428 ansatte på grunn av krisen i konsernet.
TRUET: Fortsatt er det røyk i pipene ved papirfabrikken Follum utenfor Hønefoss. Men nå vurderer Norske Skog å legge ned fabrikken med 428 ansatte på grunn av krisen i konsernet. Bilde: Norske Skog

Follum fabrikker:

Norske Skog Follum er en papirfabrikk på Nedre Hofsfoss (Follumfossen) ved Ådalselva i Ringerike kommune, Buskerud

Fabrikken har holdt det gående siden 1873 og ble en del av Norske Skog i 1989

På det meste hadde fabrikken åtte papirmaskiner og godt over 1 200 ansatte

Etter at PM7-maskinen ble ombygd i 1995 ble fabrikken Norske Skogs hovedprodusent av avispapir og ledende i Europa

I juni 2008 ble driften av papirmaskinen PM 2 stoppet, pga. av Norske Skogs økonomiske situasjon

Fabrikken har nå to maskiner i drift, PM1 og PM7, med en produksjonskapasitet på til sammen 280.000 tonn årlig.

I 2007 ble planlagte investeringer på ca. 200 millioner kroner gjennomført for å gjøre produksjonen ved fabrikken 100 prosent basert på termomekanisk tremasse (TMP) og nytt rensebasseng til ca 80 millioner kroner anlagt

(Kilde: Norske Skog, Wikipedia)

Norske Skog vurderer å legge ned Follum Fabrikker utenfor Hønefoss som følge av den økonomiske krisen i konsernet.

428 personer kan miste jobben ved papirfabrikken.

Avgjøres om få uker

Papirmaskinene på Follum er til kritisk vurdering hos ledelsen i Norske Skog, ifølge flere kilder VG har snakket med.

En avgjørelse om bedriftens fremtid er ventet i løpet av få uker.

Tapte 1,5 milliarder

Norske Skog hadde et tap før skatt på 1,5 milliarder kroner i årets tre første måneder, og konsernet tvinges til å satse på den delen av produksjonen som er mest lønnsom på lang sikt.

– I gjennomsnitt sto en firedel av utnyttelsesgraden på våre maskiner ubrukt i første kvartal, og det er en situasjon vi ikke kan leve med. Vi har startet et arbeid for å se hvordan vi kan øke lønnsomheten. I den forbindelse vurderer vi alle fabrikkene våre, inkludert Follum, sier kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog.

Follum skal være den virksomheten som kommer dårligst ut blant konsernets papirfabrikker når effektivitet, lønnsomhet og kostnad per produsert enhet rangeres.