Finsk-russisk skipssamarbeid

Finsk-russisk skipssamarbeid
SKIFTER FOKUS: Verftet i Helsingfors overføres fra STX Finland til det nye finsk-russiske selskapet Arctech Helsinki Shipyard Oy. Verftet skal bygge isbrytere og isforsterkede skip for akrtiske strøk. Bilde: STX Europe

Det nye selskapet, Arctech Helsinki Shipyard Oy (AHS), overtar STX-verftet i Helsingfors.

Archtech får også opsjon på å kjøpe seg inn med 20,4 prosent isforskningslaboratoriet Aker Arctic Technology Inc (AAT) i Helsingfors.

FoU

AAT eies I dag 100 prosent av STX Europe via STX Finland og er verdens ledende senter for maritim teknologi knyttet til arktiske forhold.

Samarbeidsselskapet er en forlengelse av mange års maritimt samkvem mellom de to land.

Størst på is

Finske verft har levert mer enn 1.500 skip til Russland, og de har bygget 60 prosent av verdens isbryterflåte.

Russiske USC er statlig eid og kontrollerer 42 verft. STX Finland inngår I det koreanskeide skipsbyggerselskapet STX Europe.

Les mer om: