Finansministeren bekymret over industrilønningene

Finansministeren bekymret over industrilønningene
Finansminister Sigbjørn Johnsen er bekymret for konkurranseevnen til industrien. Bilde: Mona Strande

Da Sigbjørn Johnsen gikk av som finansminister for 13 år siden, lå norske industriarbeiderlønninger 15 prosent over handelspartnerne. I dag ligger de 43 prosent over.

Betydelig forverring

Svekkelsen av konkurranseevnen gir grunn til bekymring, mener Sigbjørn Johnsen (Ap).

– Hvis du ser på figurer som viser relative lønninger – den kostnadsmessige konkurranseevnen – gir det grunn til å sperre opp øynene. Den er blitt forverret ganske betydelig de siste årene. En forklaring på det er at vi har fått mye bedre betalt for det vi selger til utlandet enn det vi kjøper fra utlandet, slik at evnen til å bære høye lønninger er blitt bedre, sier Johnsen til Dagens Næringsliv.

Ny krise

Han påpeker at norsk industri så langt har klart seg bedre gjennom finanskrisen enn i de fleste andre land, men at konkurranseevnen blir en utfordring fremover.

Johnsen frykter at ettervirkningene av finanskrisen kan føre til en ny nedgang for industrien.

– Mange land har brukt veldig mye penger på finanskrisen og har bygd opp kjempeunderskudd som må håndteres. Hva skjer den dagen store toneangivende land må stramme inn i budsjettene? Stilles det enda større krav til konkurransen, kan det slå ut for norsk næringsliv. Vi må stille oss spørsmålet – kommer det en ny runde når landene skal justere politikken sin? sier Johnsen.

Les mer om: