NY DESIGN: Farstad har bestilt to skip med ny STX PSV 08-design. (Bilde: STX OSV)

Farstad bestiller to PSV-er

  • Industri

Forsyningsskipene bygges etter en helt ny design, STX PSV 08.

Det ene skipet bygges i Norge ved STX OSV Langsten, mens det andre skipet bygges i Vietnam, ved STX OSV Vung Tung.

Relatvit liten

PSV-ene blir 81,7 meter lange og 18 meter brede, Dekksarealet er oppgitt til ca. 800 kvadratmeter.

Det er sengeplass til 30 personer om bord.

Seks i alt

Begge skip leveres i første havdel av 2013. Kontraktsverdien er oppgitt til ca. 600 millioner kroner.

STX OSV har med disse to skipene, totalt seks skip under bygging for Farstad Shipping.