INDUSTRIPOLITIKK

– Fall i alle næringer

Sveising. Industri. Verft. Verftsindustri. Industriarbeidere. Konkurranseevne.
Sveising. Industri. Verft. Verftsindustri. Industriarbeidere. Konkurranseevne. Bilde: Colourbox.com
Trond Gram
13. mars 2009 - 10:01

Fall over hele Norge:

Midt-Norge: Hovedinntrykket denne runden er at etterspørselen og produksjonen samlet har fortsatt å falle fra forrige runde. Frem mot sommeren ventes det fall i alle næringer.

Nord-Norge: Det rapporteres om moderat fall i etterspørsel og produksjon i region Nord denne runden. Samlet ventes det også moderat fall frem mot sommeren.

Nordvestlandet: Kontaktene i region Nordvest rapporterer i denne runden om tilnærmet uendret aggregert aktivitetsnivå. I første halvår av 2009 ventes det en svak reduksjon i den samlede produksjonen.

Sørlandet: I denne runden rapporterer kontaktene i region Sør om en markert nedgang i aktiviteten, samlet sett. Kontaktene oppgir at de venter en ytterligere markert nedgang i aktiviteten i første halvår av 2009.

Sørvestlandet: Kontaktene i Sørvest rapporterer i denne runden om nullvekst i den aggregerte produksjonen. Fram mot sommeren venter kontaktene en moderat vekst i den aggregerte aktiviteten.

Østlandet: Denne runden fortsetter produksjonen å falle markert, men ikke fullt så mye som i forrige runde. Kontaktene venter fortsatt fall i produksjonen i første halvår av 2009, men mer moderat enn det vi så i siste kvartal av 2008.

Det viser tilbakemeldinger Norges Bank har fått gjennom sitt regionale nettverk, bestående av ledere fra bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet.

På nasjonalt plan venter hjemmeindustrien riktignok at produksjonsnedgangen avtar. Tendensen er motsatt i eksportindustrien, som venter at produksjonsfallet vil tilta.

– Med unntak av oljeleverandørnæringen, som viser moderat vekst, er det fall i aktiviteten i alle næringer. Den sterkeste nedgangen finner vi i varehandelen og hjemmemarkedsindustrien, heter det i rapporten som Norges Bank har publisert.

Moderat vekst i olje

Og selv om det fortsatt er moderat vekst innen oljesektoren, tror Norges Banks kontakter innen oljeleverandørnæringen tror at en vedvarende lav oljepris etter hvert vil medføre utsettelse av investeringer og lavere aktivitet.

Les også: Industrien sliter i motvind

Heller ikke i bygg- og anleggssektoren ser det ut til å lysne med det aller første.

Ifølge Norges Bank venter næringen tvert i mot at aktiviteten vil avta i raskere takt enn nå. Årsaken er at mange prosjekter ferdigstilles samtidig som det er færre nye prosjekter å konkurrere om.

Dårlige tider gir også dårligere regnskaper. Norges Bank får tilbakemeldinger om fallende marginer og at fallet er forsterket sammenlignet med forrige periode.

Marginene reduseres

– Kun oljeleverandørnæringen rapporterer om bedre marginer. Marginene reduseres mest i eksportindustrien og i bygg og anlegg, skriver banken i rapporten.

Les også:

Ikke uventet vil dermed også investeringene falle i privat sektor. Sviktende etterspørsel og produksjon gjør at mange nå opplever å ha ledig kapasitet og behovet for investeringer er mindre.

Usikkerhet rundt markedsutsikter og finansieringsproblemer fører til at mange planlagte investeringer utsettes.

Innlandet: Denne runden preges bildet av fortsatt nedgang i produksjon og etterspørsel.

Bedriftene forventer i hovedsak at nedgangen skal vedvare frem mot sommeren, men med et mer moderat etterspørselsfall enn i de siste månedene.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.