Etterlyser mer solcelleforskning

Etterlyser mer solcelleforskning
Norge må være i front på teknologien, mener flere etter at REC i dag annonserte at de legger ned i Norge. Bilde: Colourbox

– Mange vil mene at REC, som har vært i front på dette i mange år, ikke har fulgt godt nok med på mange områder. Man må være i front på dette med innovasjon, sier Osmundsen til TU.

Det er NMS-president Kjelsen enig i.

– Vi må bare bli flinkere. Jeg tror svaret, selv om vi er få her i landet, er å bruke den spissforskningen vi har for alt den er verdt. Da kan det godt hende at vi fortsatt kan skaffe oss noen år, mener han.

Terje Osmundsen, nyhetsbrevet Mandag Morgen
OPTIMIST: Terje Osmundsen i Scatec Solar tror solcelleindustrien i Norge har en lysende fremtid tross nedleggelsen av REC. FOTO: Mandag Morgen Mandag Morgen

Mer forskning

I kjølvannet av REC-styrets avgjørelse om å stenge tre fabrikker og si opp 700 mennesker tidligere i dag, hersker det usikkerhet i norsk solcelleindustri. Den usikkerheten tror Osmundsen vil gi seg ganske snart.

– På kort sikt er dette en psykologisk utfordring. Det skader nok den generelle tilliten og troen på denne industrien. Men det jobbes nå med en rekke prosjekter som er helt nødvendige for at solcelleindustrien skal ha en fremtid. Det skjer masse utvikling, og det er mange norske miljøer som tar del i dette, sier han.

Optimistisk

Han tror de fabrikkene som klarer seg gjennom den vanskelige tiden nå har en god fremtid foran seg.

– Kostnadene på kull og gasskraft går opp, mens prisene på solcelleenergi vil falle. På et eller annet tidspunkt kommer de linjene til å krysses, og da kommer solcellebedriftene til å ha en lysende fremtid, tror han.

Østen tar over

Kjelsen (bildet), som representerer bedrifter som blant annet leverer utstyr til norsk solcelleindustri, erkjenner at Kina er en stormakt i industrien.

Tore Stensvold

– Dette er et nytt trinn i retning av at det industrielle tyngdepunktet flytter seg østover. Vi ser at kineserne på mange måter er de nye imperialistene, akkurat som europeerne var tidligere. REC er lett å se på som en del av det bildet, dessverre, sier han.

Frykter ikke kineserne

– En fjær i hatten

Les mer om: