Energieffektivisering bremses av dyrt returpapir

Energieffektivisering bremses av dyrt returpapir
DYRT AVFALL: Norske Skog på Skogn kan nå bruke mer returpapir i papirproduksjonen, men papiret er blitt dyrere enn før. Bilde: Øyvind Lie

Norske Skog Skogn:

  • Norges største produsent av avispapir
  • Grunnlagt i 1962
  • 480 ansatte


Returpapir på Skogn:

  • Fabrikken har nå kapasitet til å ta imot 220.000 tonn returpapir, 25 prosent mer enn før ombyggingen.
  • 40.000 tonn av dette forsvinner i produksjonen, fordi ting er med i returpapiret som ikke burde vært der på grunn av dårlig sortering.
  • Det er bedre kvalitet på returpapiret Norske Skog mottar fra Norge enn papiret de må importere fra utlandet.


Papirmaskinene på Skogn:

  • PM1: Kapasitet: 178.000 tonn/år, Hastighet: 1.225 m/min
  • PM2: Kapasitet: 182.000 tonn/år, Hastighet: 1.300 m/min
  • PM3: Kapasitet: 230.000 tonn/år, Hastighet: 1.350 m/min


Norske Skog har brukt 375 millioner kroner på å bygge om fabrikken på Skogn. Hovedmålene med det såkalte ”fyllstoffprosjektet” var å lage bedre avispapir produsert med mindre energi og mer resirkulert papir. Alt dette til en lavere pris en før.

Den omfattende ombyggingen av produksjonslinjene gjør det blant annet mulig å øke tilsetningen av fyllstoffet kalsiumkarbonat i papiret. Dermed kan det brukes mer returpapir i produksjonen. Ombyggingen startet høsten 2008 og var ferdig i april i fjor.

Av de tre papirmaskinene på Skogn var det tidligere kun én som kunne bruke returpapir i produksjonen. Etter ombyggiingen kan alle maskinene benytte seg av returpapir og fyllstoff.Dyrt returpapir

Det har tradisjonelt vært billigere å bruke returpapir enn tre til å produsere papir. Men den siste tiden har det vært like dyrt å bruke returpapir som ferskt tømmer. Nå utnyttes derfor ikke potensialet for returpapir fullt ut.

– Vi håper og tror at masse av returpapir blir billigere enn i dag, men det får tiden vise, sier Geir Augdal, som er prosjektleder for fyllstoffprosjektet.

Enova har bidratt med en støtte på 50 millioner av de 375 millionene på den betingelsen at fabrikken under full kapasitetsutnyttelse klarer å redusere energiforbruket med 250 GWh, fra ca. 1.450 GWh til om lag 1.200 GWh.

Geir Augdal, prosjektleder for fyllstoffprosjektet, Norske Skog, Skogn
VIL SPARE STRØM: Geir Augdal, prosjektleder for fyllstoffprosjektet, håper og tror at returpapir vil bli billigere slik at så mye energi som mulig kan spares. Øyvind Lie

Ingen avkortning

Enova tar høyde for det dyre returpapiret når de regner ut om Norske Skog når energisparemålene. Dermed blir ikke støtten på 50 millioner kroner nødvendigvis avkortet selv om energisparingen skulle bli noe lavere enn 250 GWh på grunn av dyrt returpapir.

– Innenfor visse rammer selvsagt. Men de krever ikke at vi skal kjøre med dundrende underskudd for å nå 250 GWh-målet. Så langt har vi hatt et veldig godt forhold til Enova, sier informasjonssjef Odd Einar Aarmo i Norske Skog Skogn.

Nå gjelder det dermed å vise at anlegget faktisk ville klart å spare 250 GWh hvis hele kapasiteten for returpapir hadde vært utnyttet.

Like etter ombyggingen brukte anlegget faktisk mer energi enn før. Men i oktober og november i fjor var energibesparelsen oppe i 182 GWh omregnet til årsforbruk, og i desember var den over 190 GWh.

– Vi har stor tro på at vi skal greie 250 GWh, sier Augdal.Interne mål

I tillegg til Enova-målet har fabrikken en rekke interne mål med fyllstoffprosjektet. Ett av dem er å på lang sikt bruke hele 10 prosent fyllstoff. Jo mer fyllstoff det brukes, jo vanskeligere er det å få papiret sterkt nok. I tillegg til fyllstoffet vil det brukes om lag 25-30 prosent returpapir, mens resten kommer fra termomekansik masse fra gran (TMP). Anlegget som produserer TMP er også bygget om for å redusere elforbruket.

– Når er dere i mål?

– Det blir egentlig feil å stille det spørsmålet. Vi er aldri i mål, det kjøres hele tiden optimaliseringer. Vi kan si at vi er der vi skal være, men vi kommer aldri til å legge føttene på bordet og si at vi er ferdig, sier Aarmo.

Les mer om: