KRAFT

Industri Energi krever stans i behandlingen av utenlandskabler

NEDTAPPET: Ønsket om å forsyne Europa med norsk regulerkraft, i et fullintegrert europeisk kraftmarked, vil kunne føre til rovdrift på vannkraftanlegg ved at systemet tømmes for vann på slutten av vinteren, frykter Industri Energi. Her fra Ringedalsdammen i tilknytning til Tyssedal kraftanlegg i Odda kommune.
NEDTAPPET: Ønsket om å forsyne Europa med norsk regulerkraft, i et fullintegrert europeisk kraftmarked, vil kunne føre til rovdrift på vannkraftanlegg ved at systemet tømmes for vann på slutten av vinteren, frykter Industri Energi. Her fra Ringedalsdammen i tilknytning til Tyssedal kraftanlegg i Odda kommune. Bilde: Jan-Fredrik Forsberg
Jannicke Nilsen
23. sep. 2011 - 07:08

Tysklandskablene

  • Statnett har nå 100 prosent eierskap i begge de planlagte sjøkablene til Tyskland, NorGer og Nord.Link, etter at selskapet overtok NorGer KS i slutten av august.
  • Bare en av sjøkablene er aktuell i første omgang. Tysklandskabelen ble nylig utsatt til 2018 eller 2021. Det er ikke avgjort om Statnett skal bygge sjøkabel til Tyskland eller England først.
  • Start og endepunkter for Nord.link og NorGer er henholdsvis Feda/Tonstad i Norge og Brunsbüttel (Nord.link) eller Wilhelmshaven (NorGer) i Tyskland.
  • Begge kablene er omsøkt med en kapasitet på 1400 MW hver, men den reelle kapasiteten blir på rundt 1000 MW.

Statnetts felles konsesjonssøknad for to gigantiske sjøkabler mellom Norge og Tyskland, Nord.link og NorGer, er gått ut på dato mener LO-forbundet Industri Energi.

Nå ber forbundet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å avvise konsesjonssøknadene.

Forbundet mener forutsetningene for økt kraftutveksling med Tyskland er snudd på hodet i forhold til da den reviderte søknaden for sjøkablene ble sendt.

Fukushima

Den reviderte konsesjonssøknaden ble sendt dagen før jordskjelvet i Japan, og Tyskland har i ettertid vedtatt å legge ned alle sine kjernekraftverk innen 2022. Det tilsvarer 160 TWh av landets totale energmarked på 640 TWh.

– Det har skjedd store endringer i utviklingen for den framtidige kraftporteføljen til Tyskland. Det tyske, termiske systemet som legger grunnlag sjøkabeldriften, er sterkt svekket. Vi vet foreløpig ikke om det blir mer eller mindre behov for en sjøkabel framover. NVE må ha et grunnlag som stemmer overens med dagens situasjon når de behandler søknaden, mener spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi.

STANS: Spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi ber NVE sette på håndbrekket i behandlingen av utenlandskabler, i lys av nye forutsetninger for kraft- og effektutveksling med Tyskland.
STANS: Spesialrådgiver Are Tomasgard i Industri Energi ber NVE sette på håndbrekket i behandlingen av utenlandskabler, i lys av nye forutsetninger for kraft- og effektutveksling med Tyskland.

Frykter konsekvensene

Tysklands og andre Nord-Europeiske lands interesse for i kraftutveksling, er Norges store magasinkapasitet, som gir muligheten til å tilby Europa regulerkraft, påpeker Tomasgard.

Industri Energi frykter imidlertid at følgene av et integrert europeisk marked er høye strømpriser, og ikke minst miljøskader som følge av kraftig regulering av de aktuelle vannmagasinene.

En tilleggsfaktor er, ifølge LO-forbundet, usikkerhet rundt den norske magasinkapasiteten, som tilsvarer en produksjon på 84 TWh i et normalår:

  • Enkelte år har magasinkapasiteten vært betydelig lavere. Kraftselskapene har i de fleste av de siste årene produsert mer kraft enn hva de har hatt tilsig for i norske nedslagsfelt.
  • Regjeringens arbeid for å innfri EUs Vanndirektiv kan komme til å redusere magasinkapasiteten ytterligere, som følge av gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Konsesjonsgitte magasin kan få nye krav til minstevannstand.
  • Grønne sertifikater vil ikke bidra til økt magasinkapasitet, verken småkraft eller vindkraft er særlig reguleringsvennlig.

Rapport på vei

I mars nedsatte regjeringen Energiutvalget, som skal utrede den langsiktive energiutviklingen fram mot 2030 og 2050.

En rapport skal være klar vinteren 2012, og Tomasgard mener resultatet må ligge på bordet før NVE kan vurdere behovet for flere utenlandskabler.

NY SITUASJON: Fukushima endret Norges forutsetningene for økt kraftutveksling med Tyskland, mener Industri Energi, og viser til at tyske kjernekraftverk skal legges ned i 2022.
NY SITUASJON: Fukushima endret Norges forutsetningene for økt kraftutveksling med Tyskland, mener Industri Energi, og viser til at tyske kjernekraftverk skal legges ned i 2022.

Vil se konklusjonene

– Energiutvalget skal se alle forhold i sammenheng, og NVE bør ha et slikt beslutningsgrunnlag, selv det sikkert vil være uenigheter i ulike leire om utvalgets konklusjoner. Å ta beslutninger for det framtidige energimarkedet før denne rapporten er på plass, vil skape følger for resten av energiarbeidet, advarer Tomasgard.

Den siste tiden har deler av energibransjens ambisjoner om å tilby regulerkraft til Europa fått flere skudd for baugen. Nye uttalelser fra olje- og energiminister Ola Borten-Moe klinger godt i LO-forbundets ører.

På et foredrag på Blindern uttalte Borten-Moe at han ikke tror regulerkraftpotensialet for Europa kan løses med norske pumpekraftverk, men heller ser muligheter i å levere fleksibel gass.

Les saken: Moe knuste batteridrømmen

Store utsettelser

Nylig kom også Statnett med nye analyser for Sørlandsnettet, som viser behov for mer omfattende nett-oppgraderinger enn tidligere antatt før flere utenlandskabler kan settes i drift.

Dette innebærer store forsinkelser for de planlagte overføringskablene til Tyskland, England, Nederland og Danmark.

NVE legger imidlertidig ikke konsesjonssøknadene til Nord.link og NordGer i skuffen.

Venter ikke Avdelingsleder Rune Flatby i NVE.
Venter ikke Avdelingsleder Rune Flatby i NVE.

Venter ikke

– Vi har utfordrende mål når det gjelder behandling av nett og produksjon i forhold til leveringssikkerhet og fornybarmål. Derfor er det ikke aktuelt for NVE å avvente konsesjonssaker i påvente av Energiutvalgets rapport. Rapporten blir uansett ikke førende for NVE før den eventuelt munner ut i en stortingsmelding, sier avdelingsleder Rune Flatby i NVE.

Han legger til at Tysklandskablene både trenger anleggskonsesjon og utenlandsskonsesjon, og at sistnevnte uansett skal behandles av Olje- og energidepartementet etter at NVE har sagt sitt.

– NorGer og Nord.link har vært igjennom en ordinær høringsprosess, og vi avventer nå de siste høringsuttalelsene. Etter det skal vi vurdere videre behandling av saken, sier Flatby.

Les også: Foreslår å opprette Statkabel

Statkabel-forslag slaktes

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.