– En utfordring å få økonomene til å forstå

SPARE ENERGI: Are-Magne Kregnes fra Simens er innsatsleder for energieffektivisering i Energi 21. Han håper å få satt energieffektivisering på dagsorden, slik at både eiere og ledere skjønner hvor viktig det er.
SPARE ENERGI: Are-Magne Kregnes fra Simens er innsatsleder for energieffektivisering i Energi 21. Han håper å få satt energieffektivisering på dagsorden, slik at både eiere og ledere skjønner hvor viktig det er. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
  • Kraft

Energi 21

Energi 21-strategien skal henge sammen med den norske energipolitikken og bygge opp under de hovedmål myndighetene har satt for satsingen på FoU innenfor energisektoren

Energi 21 har seks forskjellige innsatsgrupper.

I tillegg til energieffektivisering er det grupper innen fornybar kraft, energisystemer, CO2-håndtering, CO2-nøytral varme og kjøling og rammer og samfunnsanalyse.

Strategien skal skape en helhetlig tenking rundt satsingen på ny energiteknologi gjennom å koble myndigheter, næringslivet og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Målet er å ha foreløpige rapporter klare i år og en endelig revidert strategi klar juni 2011

Han er innsatsleder for energieffektivisering i Energi 21, som er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger.

– En ny produksjonlinje er enklere å regne på enn spart energi, mener Kregnes, som også er seksjonsleder i Simens.

Innsatsgruppen skal komme med en rapport om hva som skal til for å få skikkelig trøkk på energieffektivisering i industrien frem mot 2020. Ti personer fra bedrifter som ABB, Hydro, SINTEF Energi, NVE og Enova er med i gruppen.

– Erfaringen er at om det ikke kommer frem på styremøter eller i ledergruppen hvor mye energi som er spart den siste perioden, har det ingen verdi, sier Kregnes.

– Må vises på bunnlinjen

Han tror energieffektivisering først blir tatt på alvor når eiere, ledere og styremedlemmer skjønner hvor viktig det er.

– De må se at å spare kostnader bør ha like stort fokus som å øke produksjonen og de må se at det gir lønnsomhet på bunnlinjen, mener Kregnes.

Han er opptatt av betingelsene for norsk industri.

– Vi må se på om rammevilkårene er riktige i dag. Enova blir for eksempel målt på bevilgninger og ikke på det de har gjort, er det riktig?, spør innsatslederen.

Vil ha innspill fra industrien

Gruppen møtes annenhver måned, i tillegg er det undergrupper som tar for seg kraftkrevende industri, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien.

– Det er svært viktig at industrien kjenner sin besøkelsestid og kommer med sine innspill til Energi 21, slik at vi klarer å tegne et riktig bilde i forhold til deres behov, mener Kregnes.

Rådene Energi 21 kommer med, er svært toneangivende når det gjelder fremtidige bevilgninger.

– Vi skal komme med informasjon om riktig bruk av forskningsmidler og lage et veikart over hva man skal satse på, sier Kregnes.

Dugnad

Industrien står for 35 prosent av energibruken i landet. Energi spart her har dermed stor betydning nasjonalt sett.

– Det er en dugnadsjobb som må gjøres. Utfordringen er å gjøre dette fancy nok. Å spare er ikke så morsomt som å bruke, tror Kregnes.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå