KRAFT

– En utfordring å få økonomene til å forstå

SPARE ENERGI: Are-Magne Kregnes fra Simens er innsatsleder for energieffektivisering i Energi 21. Han håper å få satt energieffektivisering på dagsorden, slik at både eiere og ledere skjønner hvor viktig det er.
SPARE ENERGI: Are-Magne Kregnes fra Simens er innsatsleder for energieffektivisering i Energi 21. Han håper å få satt energieffektivisering på dagsorden, slik at både eiere og ledere skjønner hvor viktig det er. Bilde: CAMILLA AADLAND

Energi 21

Energi 21-strategien skal henge sammen med den norske energipolitikken og bygge opp under de hovedmål myndighetene har satt for satsingen på FoU innenfor energisektoren

Energi 21 har seks forskjellige innsatsgrupper.

I tillegg til energieffektivisering er det grupper innen fornybar kraft, energisystemer, CO2-håndtering, CO2-nøytral varme og kjøling og rammer og samfunnsanalyse.

Strategien skal skape en helhetlig tenking rundt satsingen på ny energiteknologi gjennom å koble myndigheter, næringslivet og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Målet er å ha foreløpige rapporter klare i år og en endelig revidert strategi klar juni 2011

Han er innsatsleder for energieffektivisering i Energi 21, som er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger.

– En ny produksjonlinje er enklere å regne på enn spart energi, mener Kregnes, som også er seksjonsleder i Simens.

Innsatsgruppen skal komme med en rapport om hva som skal til for å få skikkelig trøkk på energieffektivisering i industrien frem mot 2020. Ti personer fra bedrifter som ABB, Hydro, SINTEF Energi, NVE og Enova er med i gruppen.

– Erfaringen er at om det ikke kommer frem på styremøter eller i ledergruppen hvor mye energi som er spart den siste perioden, har det ingen verdi, sier Kregnes.– Må vises på bunnlinjen

Han tror energieffektivisering først blir tatt på alvor når eiere, ledere og styremedlemmer skjønner hvor viktig det er.

– De må se at å spare kostnader bør ha like stort fokus som å øke produksjonen og de må se at det gir lønnsomhet på bunnlinjen, mener Kregnes.

Han er opptatt av betingelsene for norsk industri.

– Vi må se på om rammevilkårene er riktige i dag. Enova blir for eksempel målt på bevilgninger og ikke på det de har gjort, er det riktig?, spør innsatslederen.Vil ha innspill fra industrien

Gruppen møtes annenhver måned, i tillegg er det undergrupper som tar for seg kraftkrevende industri, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien.

– Det er svært viktig at industrien kjenner sin besøkelsestid og kommer med sine innspill til Energi 21, slik at vi klarer å tegne et riktig bilde i forhold til deres behov, mener Kregnes.

Rådene Energi 21 kommer med, er svært toneangivende når det gjelder fremtidige bevilgninger.

– Vi skal komme med informasjon om riktig bruk av forskningsmidler og lage et veikart over hva man skal satse på, sier Kregnes.

Dugnad

Industrien står for 35 prosent av energibruken i landet. Energi spart her har dermed stor betydning nasjonalt sett.

– Det er en dugnadsjobb som må gjøres. Utfordringen er å gjøre dette fancy nok. Å spare er ikke så morsomt som å bruke, tror Kregnes.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.