Eksporten stuper

(Bilde: Norsk Industri)
DYSTERT: Eksporten faller over hele landet med unntak av Akershus, Buskerud og Møre, Nordland og Troms hvor torskefisket spiller en viktig rolle. Størst fall er i Vestfold, Agderfylkene og Rogaland, alle fylker med næringsliv rettet mot olje og gassindustrien. (Bilde: Kilde Norsk Industri)
  • Industri

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Norges eksport av varer var på 24,3 milliarder kroner i februar.

Kun bedrifter i Buskerud og Akershus fikk vekst i eksporten i februar.

Fornybar vekst

Det er vekst i eksporten av solceller, maskiner til kraftsektoren og elektronisk utstyr.

For alle andre varer er det fall i eksporten hittil i år.

Reduksjonen i eksportinntektene er størst for raffinerte petroleumsprosjekter (-40%) og metaller (-35%).

Tilbake til 2007

Eksporten for februar var seks milliarder lavere enn februar i fjor og om lag på nivå med eksporten i 2007.

Figuren viser utviklingen i eksporten de siste årene, og i februar fortsetter fallet i eksporten og fallet er omtrent som i januar.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå