Du kan si din mening om klimakuren

Du kan si din mening om klimakuren
Miljøverndepartementet har opprettet egen blogg om Klimakur 2020, melder miljøvernminister Erik Solheim. Bilde: Joachim Seehusen

Klimakur 2020 er utredningen som tar for seg hva som skal til for å nå det nasjonale målet for utslipp av klimagasser i 2020.Åpen for alle

Rapporten er nå sendt ut på høring, med høringsfrist 18. mai 2010.

I tillegg til de høringsinstansene som har fått høringsbrevet tilsendt, er høringen åpen for alle interesserte.

Egen blogg

Miljøverndepartementet har laget en egen blogg i forbindelse med høringen for Klimakur 2020.

– De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Klimakur er et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og viser oss nye muligheter for å nå målene om reduksjon av norske klimagassutslipp innen 2020. Vi vil nå sende rapporten på offentlig høring, og ønsker flest mulig innspill om Klimakur, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.160 tiltak

Klimakur har bestått av en kjernegruppe med Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet som har ledet gruppen.

Totalt er det utredet 160 ulike tiltak innen transport, olje- og gassproduksjon, industri, bygg- og fjernvarmesektoren og jordbruk.

Les mer om: