DNV og Nemko står sterkere sammen

DNV og Nemko står sterkere sammen
STEMPLET: Teknisk-medisinsk utstyr må testes og sertifiseres før det kan tas i bruk. Dette er ett av områdene DNV Nemko Presefa skal konkurrere på. Bilde: LPS

Det Norske Veritas og Nemko danner et felles selskap for sertifisering, testing og godkjenning av medisinske apparater og utstyr for eksplosjonsfarlige områder, såkalt EX-utstyr.

DNV Nemko Presafe er navnet på selskapet etter sammenslåingen av DNV Business Assurance og deler av Nemko.

Sjef fra DNV

KOMPETENT: Haakon Knudsen er administrerende direktør i det nye selskapet DNV Nemko Presafe.
KOMPETENT: Haakon Knudsen er adm.dir. i det nye selskapet DNV Nemko Presafe. DNV
Det sammenslåtte selskapet er operativt fra 1. januar 2012. Haakon Knudsen, som har jobbet syv år i DNV, er ansatt som administrerende direktør.

– Hver for oss er DNV og Nemko for små til å hevde seg. Det medisinske utstyret og produkter for EX-områder er mer og mer komplekse. Det stilles strengere krav til kontroll og godkjenning. For å hevde oss i et økende internasjonalt marked, måtte vi ha bredere kompetanse, sier Knudsen til Teknisk Ukeblad.

100 millioner

Selskapet har ved sammenslåingen 30 ansatte, 18 fra Nemko og 12 fra DNV. Etter nyttår styrkes staben med to nyansatte,.

DNV og Nemkos norske områder som nå vil utgjøre DNV Nemko Presafe, hadde i 2011 en omsetning på ca. 50 millioner kroner. De har imidlertid begge kontorer, laboratorier og testsentre utenfor landet med om lag tilsvarende omsetning.

Internasjonalt

Virksomheten til DNV Nemko Presafe blir svært internasjonal. Den vil omfatte både testing, godkjenning og kontroll av utenlandske produkter som skal inn på det europeiske markedet samt tilsvarende for produkter som skal til andre markeder, uansett hvor det er produsert.

Konsernsjef Dag Tørvold i Nemko opplyser at deres hovedvirksomhet er å hjelpe internasjonale aktører inn på nye markeder.

Anerkjent

– Vi er anerkjente i alle de viktige land og markeder og er i tillegg anerkjent og godtatt i land som selv ikke har så gode regulatoriske ordninger. Vi hjelper ikke bare norske kunder, men også store internasjonale aktører som Dell, HP, Intel og andre, opplyser Tørvold.

Nemko har laboratorier og kontorer i en rekke land og har nylig bygget opp nytt laboratorium i Korea og San Diego i USA, som også det nye selskapet kan benytte.

STOR: Konsernsjef Dag Tørvold i Nemko tror det nye selskapet DNV Nemko Presafe kan bli en stor og anerkjent aktør.
STOR: Konsernsjef Dag Tørvold i Nemko tror det nye selskapet DNV Nemko Presafe kan bli en stor og anerkjent aktør. Nemko

Ingen stor-fusjon

Ytterligere sammenslåinger med DNV er ikke aktuelt, ifølge Tørvold. Samarbeidet med DNV gjelder kun innen medisinsk- og EX-utstyr.

– Det norske markedet er for lite på disse områdene. Skal vi vokse - og det har vi som mål, må vi ut av landet. Her er DNV og vi komplementære. Det krever også veldig mye spesialisert utstyr og kompetanse. Sammen blir vi en betydelig aktør, sier Tørvold til TU.

Gjennom DNV og Nemkos internasjonale nettverk, blir DNV Nemko Presafe representert i 48 land.

Uavhengige

Både DNV og Nemko er ikke-kommersielle stiftelser som tilbyr sine tjenester som en uavhengig tredjepart.

Nemko ble grunnlagt i 1933 for å godkjenne elektriske produkter på det norske marked. Etter EØS-avtalen med EU, er virksomheten utvidet og endret til å dekke testing, inspeksjoner og sertifisering av en rekke produkter for hele EØS-området. Ut fra dette har selskapet vokst til å bli en internasjonal velkjent og akseptert instans for uavhengig sertifisering og godkjenning.

Les mer om: