Borregaards anlegg i Sarpsborg.

Borregaard-satsing avhengig av Enova

  • Industri

Borregaard og Hafslund har inngått avtale om å etablere et nytt energigjenvinningsanlegg på Borregaards fabrikkområde i Sarpsborg. Anlegget kan redusere oljeforbruket ved Borregaard Fabrikker med cirka 20 000 tonn. En forutsetning for investeringen er at Enova gir støtte til prosjektet, som har en kostnadsramme på 450 millioner kroner.