INDUSTRI

Bellona fant lekkasjer

MULIG LEKKASJE: Disse tankene med farlig avfall hos Oleon i Sandefjord lekker, ifølge Bellona. Her lagrer Mongstad-baserte DVS Norge farlig avfall fra oljeindustrien, men Oleon har bare tillatelse til å lagre prosessvann.
MULIG LEKKASJE: Disse tankene med farlig avfall hos Oleon i Sandefjord lekker, ifølge Bellona. Her lagrer Mongstad-baserte DVS Norge farlig avfall fra oljeindustrien, men Oleon har bare tillatelse til å lagre prosessvann. Bilde: Bellona
Kjetil Malkenes Hovland
20. juni 2011 - 14:20

I dag leverer Bellona en anmeldelse av selskapet Oleon i Sandefjord for brudd på forurensningsloven.

«Bellona har på befaring morgen 20.06.2011 observert svært degradert kvalitet på rør og ventiler samt en generelt dårlig teknisk tilstand,» skriver organisasjonen i anmeldelsen.

De mener at Oleon kan ha brutt tekniske forskrifter, og skriver at sikringskummene rundt tanker med farlig avfall kan være for lave, at det er sprekker i bunndekket i sikringskantene, at vannrenseanlegg ser ut til å ikke å være i drift og at det er uklart hvor regnvann dreneres.

Bellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord 200611 Bellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord 200611. Sindre Stub tar prøver
De mener at Oleon kan ha brutt tekniske forskrifter, og skriver at sikringskummene rundt tanker med farlig avfall kan være for lave, at det er sprekker i bunndekket i sikringskantene, at vannrenseanlegg ser ut til å ikke å være i drift og at det er uklart hvor regnvann dreneres.TAR PRØVER: Her tar Bellonas Sindre Stub prøver ved Oleon i Sandefjord. Foto: Bellona Bellona

Fant lekkasjer

– Det er ikke større lekkasjer, men det illustrerer at dette anlegget er i særdeles dårlig stand. Det blåser vanndamp ut fra tankene her. Jeg vet ikke hvorfor, men vi har en del spørsmål rundt dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge til Teknisk Ukeblad.

– DVS Norge avviser at dette avfallet er eksplosjonsfarlig?

– Det er mulig, men når dette har stått i to år kan det skje kjemiske reaksjoner. Det kan dannes hydrogensulfid og metan i tankene, og det må vi være helt sikre på at ikke skjer. Derfor tør vi ikke forlate anlegget før dette er kontrollert.

Hauge påpeker at Oleon også har tatt imot avfall fra det havarerte skipet Full City, og at Kystverket ikke ser ut til å ha forsikret seg om at Oleon hadde tillatelse til dette.

Anmelder to selskaper

«Bellona mistenker at så mye som 30.000 kubikkmeter med farlig avfall lagres ulovlig i 12 tanker på Oleons anlegg i Sandefjord. Avfallet er skipet til anlegget i tidsperioden vår 2009 til juni 2011,» skriver Bellona i anmeldelsen.

Senere i dag vil organisasjonen også anmelde DVS Norge, som tidligere i dag innrømmet at de har lagret farlig avfall i Sandefjord uten å ha fått se bevis på at Oleon har tillatelse til dette. De mener at avfallet er forsvarlig merket og at det er Oleons ansvar hvis de ikke har de riktige tillatelsene til å oppbevare avfallet.

Les også: – Trodde de hadde lov

Fraktes til Mongstad

DVS Norge sier de vil frakte avfallet til Mongstad for behandling i et nytt anlegg til 160 millioner kroner. Det vil skje i august, men Hauge tror ikke på dem.

– Det er mulig at de sier det. De har tatt betalt for å destruere dette avfallet, og lagrer det ulovlig. Jeg er ikke sikker på at de har penger til å behandle det avfallet. Dette er svindel.

– Det har vært kapasitetsproblemer i bransjen de siste årene?

– Da skal de ikke ta imot mer avfall enn de kan lagre. Alt annet enn det er kynisk, kriminell virksomhet for å maksimere profitt.

Han har ingen tillit til hva DVS Norge sier i denne saken.

– De har sagt så mye rart i forbindelse med denne saken. De har vist at de er villige til å ty til kriminelle virkemidler. Etter min mening bør de etterforskes og kastes i fengsel. De har sagt hele tiden at de har kapasitet til å behandle dette, og de har jugd, sier Hauge.

– Burde stengt oljeproduksjonen

– Alternativet til å lagre dette avfallet midlertidig er å eksportere det til utlandet eller stenge ned oljeproduksjon på sokkelen?

– Det er et stort problem at oljeindustrien ikke har sett de voksende avfallsmengdene og forholder seg til det. De har ansvar for å finne steder som har tillatelse til å lagre dette. Det er behov for store investeringer, og avfallsmengdene kommer til å øke. Hvis ikke industrien investerer i anlegg og fortsetter å bruke useriøse aktører, så kommer det til å skje utslipp. Oljeindustrien må ta konsekvensen, sier Hauge.

Han forklarer at behandlingen av slikt avfall fra oljeindustrien er på opp mot 300 millioner kroner i årlig omsetning.

– Så får de stenge ned oljeproduksjonen da, hvis det må til for å unngå ulovlig lagring av avfall rundt omkring. Dette er konsekvensen av modne felter og høyt aktivitetsnivå. Ingen skal utnytte dette til å ta imot store mengder avfall og lagre det i usertifiserte tanker midt i Sandefjord, sier Hauge.

Sender inspektører

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal i ettermiddag ha ankommet Sandefjord for å sjekke Bellonas påstander.

«Etter hva Bellona kjenner til har dette avfallet vært lagret i opptil to år på Oleons tanker. Over så lang tid kan kjemiske og biologiske prosesser endre avfallets karakter. Bellona frykter at Oleon har mangelfull kunnskap om avfallets sammensetning og egenskaper. Det kan utvikles giftig og eksplosjonsfarlig gass i slike tanker,» skriver Bellona i anmeldelsen.

Selskapet DVS Norge som har lagret avfallet ved Oleon sier til Teknisk Ukeblad at avfallet ikke er eksplosjonsfarlig. Naboene er likevel redde, og en av dem sier til Teknisk Ukeblad at han ikke føler seg trygg før avfallet er fjernet fra Sandefjord. DVS Norge sier at de skal hente avfallet i august og behandle det på Mongstad.

Bellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord 200611 Bellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord 200611. Frederic Hauge innleder aksjonen.
Selskapet DVS Norge som har lagret avfallet ved Oleon sier til Teknisk Ukeblad at avfallet ikke er eksplosjonsfarlig. Naboene er likevel redde, og en av dem sier til Teknisk Ukeblad at han ikke føler seg trygg før avfallet er fjernet fra Sandefjord. DVS Norge sier at de skal hente avfallet i august og behandle det på Mongstad.AKSJONERER: Her innleder Frederic Hauge dagens aksjon. Foto: Bellona Bellona

«Bellona er ikke kjent med at tankene som dette lagres på, er utstyrt med nødvendig ventilasjon for å hindre uønsket trykkoppbygging, og som samtidig renser skadelige utslipp. Bellona har foreløpig ikke grunnlag for å vurdere om dette medfører en eventuell eksplosjonsfare ved anlegget,» skriver Bellona.

Oljebransjen har et ansvar, mener Klif: – De brøt regelverket og det er alvorlig

Krever straff

Nå krever Bellona en klekkelig bot for eventuelle brudd på loven, i form av en foretaksstraff.

«En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor næringen,» skriver Bellona i anmeldelsen av Oleon.

Les mer om: