INDUSTRI

Avviser konspirasjon

SMIDIG: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen lovet en smidig og serviceinnstilt organisasjon før han tiltrådde. Torghatten Nord og Mecmar har ikke oppplevd den slik hittil.
SMIDIG: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen lovet en smidig og serviceinnstilt organisasjon før han tiltrådde. Torghatten Nord og Mecmar har ikke oppplevd den slik hittil. Bilde: Tore Stensvold

Visjon og mål:

I direktortatets visjon og mål heter det: " (...) den fremste pådriveren i verden innen sjøsikkerhet og miljø” og har som sitt hovedmål å være ”(...) en synlig og tydelig aktør for sjøsikkerhet i et rent miljø”.

I intervju med TU i november 2009 uttalte den da påtroppende sjøfartsdirektøren:

- Jeg føler at det som er nedfelt i målsetting og visjon er riktig, sier Akselsen.

På spørsmål om det er noe spesilt han brenner for, svarer han:

- Å få til en smidigst mulig organisasjon. Vi har rammer, men vi skal være medgjørlige. Det betyr ikke at vi skal være slepphendte. Service og kvalitet skal være kjennetegn for Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet bedyrer overfor Teknisk Ukeblad at hensynet til både mannskap og passasjerer veier tyngst i avslaget.

Les også:

Passasjerenes sikkerhet

– Vårt avslag er begrunnet i ASH-forskriften og gjelder for mannskaper om bord. Passasjerenes sikkerhet må imidlertid også være i fokus når man vurderer å åpne for bruk av giftige gasser om bord i slike fartøy, skriver direktoratet i en e-post til TU.

– En ulykke som den vi hadde med Sleipner er et typisk eksempel på ulykker som muligens ville hatt et enda verre hendelsesforløp om man fikk brudd på et gassrør og at ammoniakk fylte deler av fartøyet. Det hadde også komplisert arbeidet for redningsmannskapene. Det har også nylig vært ulykker med hurtiggående båter, hvor en løsning med ammoniakktanker kunne ytterligere forverret ulykken, svarer direktoratet.

Giftige gasser

Ifølge redegjørelsen har ikke Yara vært konsultert om denne saken.

– Vi har brukt opplysninger fra Yara innhentet tidligere. Disse er av ren teknisk karakter for å få bedre kjennskap til bruk av denne typen gass, skriver kommunikasjonsrådgiver Dag Inge Aarhus.

Direktoratet ser ikke at det er rom for å bruke skjønn og veier hensyn til mannskap og passasjerer høyere enn miljøbesparelsene.

– Giftige gasser om bord tillates ikke dersom disse kan erstattes av mindre farlige løsninger. Direktoratet kjenner til at det i dag foreligger løsninger som ikke bruker giftige gasser til å redusere NOx.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ønsker ikke å kommentere denne aktuelle saken ettersom saksbehandlingen foregikk før hans tid.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.