Analytisk designsuksess

Analytisk designsuksess
STRIGLET: Stril Orion er bygget ved STX Søviknes for Simon Møkster Rederi. Skipet har den nye baugen. Stril Orion har designebtegnelse PSV 09 L CD og er 87,9 meter langt, 19 meter bredt, 4.7000 dødvekttonn og har et dekksareal på 1.000 m2. Bilde: Harald M. Valderhaug

STX Design

Etablert 2000 i Ålesund

Het Aker Yards Projects med 3 ansatte

2004: Designet 3 enkle PSV for Asia

2005: Strategisk beslutning om å utvikle egne design

2005-2011: Designet over 100 fartøy, derav 40 levert

2011: 45 ansatte

ÅLESUND: – Vi skulle utvikle mulige prosjekter og bistå Aker Yards med teknisk støtte. Slik holdt vi også på noen år, før vi så smått designet våre første skip i 2003-2004, sier Erik Haakonsholm, som var ansatt nummer tre i Aker Yards Projects, som selskapet het i 2000.

Til topp

Han har nå klatret til topp og leder STX OSV Design med 45 ansatte og over 100 designede skip bak seg. Av de 100 er 55 bygget og levert, resten på beddinger eller dokk ved ulike verft.

– Ca. 80 prosent av skipene STX-verftene bygger, er med vår design, sier Haakonsholm fornøyd.Enkel Asia-design

Det var langt fra det de tre ansatte tenkte i 2003 da de ikke fant egnet design for Tidewater, et av verdens største rederier.

Tre enkle ankerhåndteringsskip for det asiatiske og afrikanske markedet ble første egendesign.

Skipene ble godt mottatt. Våren 2005 ble det derfor tatt en strategisk beslutning om å fortsette å utvikle egne design.

– Så traff markedet oss sommeren 2005. Deretter gikk det bratt oppover. Vår plan om å selge to-tre design første året for så å øke til fem og så syv det andre og tredje året, måtte kullkastes, sier Haakonsholm.SMÅTT OG MIDDELS: STX-designerene gikk systematisk og analytisk til verks for å designe den mest optimale baugen for Nordsjøforhold.
SMÅTT OG MIDDELS: STX-designerene gikk systematisk og analytisk til verks for å designe den mest optimale baugen for Nordsjøforhold. STX OSV Design

Suksessfaktorer

Fra tre solgte design i 2005 til over 100 nå, kan ifølge direktøren tilskrives fire forhold.

  • Heldig med timing
  • Hardt og målrettet arbeid
  • Tettere dialog med kunden og verft
  • Mye og mer systematisk FoU

Haakonsholm sammenligner suksessen til STX OSV Design med den andre designere med verftstilknytning har opplevd.

– Det tette og nære forholdet til verftet som skal bygge, til rederiet og kunden som spesifiserer krav og skipsdesignerne gir gode resultater, sier han.Systematikk og analyse

STX OSV Design har lykkes mest med sitt forsknings- og utviklingsarbeid.

– Vi gikk rett og slett analytisk til verks. Vi så på hydrodynamikken til skroget. Hvordan kan det gli gjennom vannet med minst mulig motstand. Hvordan er bølgeforholdene der skipet primært skal seile? Hvilke bølgetyper og høyder er rådende? Det resulterte i mange modeller og timer i modelltanken på Marintek i Trondheim, sier Haakonsholm.

De begynte med et standard forsyningsskip og beregnet seg fram til optimale skrog ut fra ulike parametre i stille vann. De varierte på lengde, bredde, dypgang og form og la det inn i en database for seinere bruk.

– For den første PSV-en vi designet, utviklet vi en skrogtype som hadde 6–10 prosent lavere kraftbehov. Men vi ga oss ikke med det, og ba om mer penger til FoU, sier Haakonsholm.Eier tror på FoU

Det hadde ikke Roy Reite, konsernsjef i STX OSV, noe imot. Han er over seg av begeistring for arbeidet design-gjengen gjorde på kort tid.

– Vår bransje er full av synsing. STX Design har analysert, teoretisert, testet og dokumentert sine funn, sier Reite.

En genistrek var rett og slett å studere værvinduene i Nordsjøen. Hvilke forhold skal en PSV seile under? Stille vann? Svært sjelden.

Bølger på opp mot 5,5 meter signifikant bølgehøyde? Ja, i stort antall døgn. Hvor ofte er det ekstreme bølger? Tja, noen dager i året.

Ikke mange har analysert vær og bølgeforhold i de områdene fartøyet skal operere. Da STX OSV Design gjorde det, fant de ut at de ikke kunne lage en baugform som skal være like god under alle forhold og gi den et fancy navn.LIKHETER: Bølgeforholdene i Nordsjøen og utenfor Brasil er temmelig like. For Sør-Kinahavet derimot, er det ikke ofte behov for baugtyper som er best på høye bølger. STX OSV Design

Tredeling

– Den nederste delen av skroget med bulb, er designet med tanke på de 77 dagene i året med relativt rolig sjø i Nordsjøen. Den midterste delen er beregnet på å takle bølgene på opp til 5,5 meter signifikant bølgehøyde på en optimal måte, forklarer Haakonsholm.

I gjennomsnitt er det så store bølger 252 dager i året. Ekstreme bølger kan inntreffe rundt 26 dager i året.

Den nye baugformen er delt i tre. Den er kanskje ikke den vakreste, men skal gi bedre driftsøkonomi og egenskaper i ulike bølgeforhold.

STX OSV Design har søkt flere patenter.

– Det mest spesielle er området mellom bulben og den rette baugen og skroget bakover. Ideen er inspirert av seilbåtene til America's Cup. Bølgene som treffer baugen pulveriseres. Dermed blir det ikke en stor og lang våt flate langs skutesida som bremser skroget, forklarer Haakonsholm, som hardnakket hevder at baugen er den vakreste på markedet.Matching mot ordinær PSV

– For å måle effekten av den nye baugtypen, ville vi sammenligne med den beste konvensjonelle PSV-skrogformen som er på markedet. Det viste seg å være vår egen, sier STX Design-sjefen med et stort glis.

– Tallene viser at vi har redusert fuel forbruket med flere titall prosent sammenlignet med den moderne nordsjøflåten.

STX OSV Design har ikke sluttet å forske og utvikle, selv om Haakonsholm er særdeles fornøyd med den nye baugformen.

– Det er alltid forbedringspotensial. Vi har flere prosjekter med eksterne partnere. De har stadig mer fokus på miljø og drivstofforbruk, sier Haakonsholm.

Forsyningsskip

Selskapet har blant annet designet et nytt forsyningsskip med LNG-framdrift for DOF som rederi og Statoil som oppdragsgiver.

I stedet for å ta plass for LNG-tankene ved å redusere lastevolumet, ble overbygget hevet med en etasje og LNG-tankene plassert under lugarene. Lasteevnen er lik uten å øke skipets lengde og bredde.

Et annet prosjekt ser på nytt konseptdesign for operasjoner i is, og et tredje på Green Pilot, grønn los, et automatiseringssystem for optimal kjøreprofil som henter sanntids vær- og bølgedata.

Les mer om: