INDUSTRI

Aluminiumindustriens fremtid i Norge - Ryktet om vår død er betydelig overdrevet

Hydro Aluminium.
Hydro Aluminium.Bilde: Hydro

Kronikk

Av Torstein Dale Sjøtveit, konserndirektør i Hydro og leder av Aluminium Metal.

Aluminiumverk i Norge er mer eller mindre lagt ned, skal en tro nye læreverk som blir brukt i skolene og det bildet som er skapt i media, godt hjulpet av en opphetet debatt om arbeidsplasser i lokalsamfunn.Dette er langt fra sannheten. Aluminium er en vekstkraftig industri. På verdensbasis er produksjonen av primæraluminium ventet å øke fra 32 til 42 millioner tonn fra 2005 til 2010.Hydros fire norske aluminiumverk, Karmøy, Årdal, Sunndalsøra og Høyanger, har de siste årene stadig satt produksjonsrekorder. Samlet produksjon i fjor var 944.000 tonn, mot 615.000 tonn i 1993. I tillegg produserer deleide Søral på Husnes 160.000 tonn. Økningen i Hydros anlegg har kommet gjennom investering i utvidelsesprosjekter og gjennom strømøkningsprosjekter der produksjonen i eksisterende anlegg er økt i små steg, uten store investeringer.Den stegvise produksjonsøkningen er et resultat av eget forsknings- og utviklingsarbeid og har samlet gitt produksjonsøkning som overstiger det vi nå avvikler.Fokus på forskning og utvikling over tid har gjort Hydro til teknologisk ledende på lettmetall. Selv i lavkonjunkturer har Hydros egne forskningsenheter, sammen med sterke samarbeidsmiljøer ved NTNU og Sintef, holdt utviklingsarbeidet i gang. Dette har skaffet Hydro en sterk teknologibase.Sammen med Qatar Petroleum arbeider Hydro med å bygge metallverket som skal bli verdens største produsent av primæraluminium. Elektrolyseteknologien som brukes i Qatar er utviklet på teknologisenteret i Årdal, og er en videreutvikling av cellene som først ble installert på Sunndalsøra under moderniseringen som var ferdig i 2004, et prosjekt på ca 6 milliarder kroner.I forbindelse med oppstarten av verket i Qatar vil Hydro rekruttere 200 personer i de fleste stillingskategorier som skal sette anlegget i drift. Dette gir unike muligheter for dyktige fagfolk på norske aluminiumverk som ønsker å oppleve noe nytt. Samtidig gir det gode muligheter for yngre ingeniører og fagfolk til å få fotfeste i en industri i vekst. Det er spennende utsikter for den som har lyst til å satse på aluminiumindustrien.Men hvilken fremtid går den norske aluminiumindustrien i møte og har den i hele tatt en fremtid? Ja, definitivt. Men det krever tilpasning og at beslutninger blir tatt i tide.Innsatsfaktorene for å produsere aluminium er grovt sett delt i tre: Råstoffet alumina, infrastruktur og arbeidskraft samt energi. Alumina har et verdensmarked, med små prisvariasjoner over landegrensene. Når et aluminiumverk først er bygd er også kostnadene knyttet til infrastrukturen og arbeidskraft langt på vei låst. Kostnaden for kraft til denne kraftkrevende industrien står igjen som en viktig variabel og representerer alene rundt en tredel av kostnadene med å produsere aluminium.I Europa er kraftprisene i dag svært høye, sammenlignet med andre steder i verden. I flere regioner utenfor Europa er imidlertid problemstillingene de samme som i Norge for 100 år siden: Store mengder energi som mer eller mindre må brukes på stedet, med liten alternativ verdi. Dette påvirker aluminiumprodusentenes konkurransesituasjon og valg av utbyggingsprosjekter.Hydro står fremfor en utfasing av den delen av anleggene som benytter Söderberg-teknologien fra 50-tallet. Høyanger stengte ned Söderbergcellene tidligere i år. Årdal stenger Söderberg våren 2007. Karmøy faser ut Söderberg i løpet av 2009. På alle anleggene produseres også aluminium gjennom prebaked-teknologien, som er mer miljøvennlig, mer energieffektiv og mindre arbeidsintensiv enn den gamle arbeidshesten Söderberg.Hydro er nå i ferd med å fase ut teknologi som var ny på 50-talle, men det vil bli produsert aluminium i Norge i mange tiår fremover. Vi har et sterkt, norsk teknologi- og kompetansemiljø. I hvilken grad produksjonen som fases ut blir erstattet gjennom nyinvesteringer i Norge er langt på vei et politisk valg og avhenger av langsiktige kraftavtaler til konkurransedyktige priser.Det er uansett viktig at vi kan opprettholde vår kompetansebase over en kritisk masse. Verdens behov for aluminium er i vekst. Solid norsk teknologibase sikrer fortsatt produksjon i Norge og spennende muligheter for de som arbeider med aluminium.Ryktet om vår død er betydelig overdrevet.

Les mer om: