81 liv har gått tapt på 12 år

Nye ulykkestall får Arbeidstilsynet til å øke antall tilsyn på arbeidsplasser i industrien.

81 liv har gått tapt på 12 år
Industri. Bygg. Anlegg. Bygningsarbeidere. Ingeniører. Lønn. Hjelm. Inntekt. Jobb. Arbeidsliv. Bilde: Colourbox

Dødsulykker i 2011

  • 17. februar, Halsnøy: Mann (63) fikk plate over seg i tørrdokk. Ulykken skyldes trolig feil bruk av festeanordning for nedfiring av stålplater.
  • 18. februar, Bergen: Mann (45) ble truffet av en betongbil som rullet inn i ham og klemte ham inn mot en annen betongbil. Parkeringsbremsen var ikke på.
  • 7. april, Austvika i Leirfjord: Kvinne (61) klemt i spindelknuser i pukkverk under inspeksjon. Sikkerhetsprosedyrene ble ikke fulgt.
  • 22. august, Bergen: Mann (35) omkom mens han spylte ren en tank på en tankbil. Det ble brukt nitrogen, det er grunn til å tro at dette har vært medvirkende årsak til kvelning.
  • 6. oktober, Tana: Mann (37) klemt i maskin under vedlikehold. Han oppholdt seg inne i maskinen, med åpen skyvedør som gjorde det umulig å starte maskinen. En kollega lukket døren og startet maskinen.
  • 14. oktober, Hemnes: Mann (51) stakk seg med kniv gjennom brystet under arbeid med et storfeslakt. Ingen øyenvitner.
  • 19. oktober, Vindafjord i Rogaland: Mann (42) ble funnet omkommet inne i et riggskaft. Det anses som mest sannsynlig at mannen falt fra et stillas.
  • 4. november, Sanda-Liastølen: Mann (34) brukte en motorisert linjesykkel som hang i et kabelstrekk. Linjesykkelen kom ut av kontroll og støtte mot en mast. Mannen ble kastet ut, falt 11 meter ned.
  • 11. november, Orkanger: Mann (46) inspiserte bryterceller på smelteovn med jordfeil og kom for nær spenningspunktet. Det medførte et spenningsoverslag og han døde momentant.

 

Fastlandsindustri er fortsatt blant de farligste arbeidsplassene.

Det viser en kartlegging Arbeidstilsynet har gjort av ulykker i industrien de siste 12 årene.

Mange ulykker

Tallet på ulykker har vokst jevnt etter 2004. Industrien ligger nå på samme nivå som bygge­næringen og transport/lager-bransjen.

– Vi ser at to forhold, uavhengig av bransje, øker risikoen betydelig. Det ene er operasjoner dere flere firmaer samarbeider, det andre er vedlikeholdsoperasjoner, sier regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

– I slike situasjoner er det spesielt viktig å ha avklart hvem som er ansvarlig.

Les også: Vil prioritere mobildekning for viktige personer

1200005571.jpg

Mest utsatt

Det er identifisert seks grupper der Arbeidstilsynet mener det står dårligere til enn for øvrig industri.

De aller mest utsatte områdene er metall­vareindustri, mineralproduktindustri, nærings- og nytelsesmiddelindustrien, trelast og trevare, produksjon av andre transportmidler (i denne gruppen er det mange verft), og papirindustrien.

En amerikansk undersøkelser viser at ansatte i små virksomheter er mer utsatt for skader og ulykker enn ansatte i store.

Flere land kan doku­mentere at midlertidige ansatte, vikarer, unge menn og overtidsarbeid øker skaderisikoen betydelig.

Flere tilsyn

– Det bekymrer oss at snittallene bare er svakt nedadgående. Vi vil nå øke tilsynene, sier Løvås.

Til nå har bygg- og anleggsnæringen hatt de fleste tilsynene.

Men i 2012 skal de mest utsatte delene av industrien alene få 30 prosent av alle ulykkesforebyggende tilsyn.

Les også:

Færre ulykker på havet

Oljeselskapene varsler ikke om datafeil

Én fallskjerm reddet fire liv

Ber kroater gå på språkkurs