KRAFT

– 500 millioner til havvind

TESTPARK: Norske NorWind installerer norske OWEC Tower-fundamenter på det tyske alpha ventus-prosjektet i høst. Nå ønsker bransjen å teste ut vindparker også her hjemme, og ønsker en halv milliard fra Enova.
TESTPARK: Norske NorWind installerer norske OWEC Tower-fundamenter på det tyske alpha ventus-prosjektet i høst. Nå ønsker bransjen å teste ut vindparker også her hjemme, og ønsker en halv milliard fra Enova. Bilde: NorWind
Kjetil Malkenes Hovland
19. okt. 2009 - 07:26

– Det som kan hjelpe norsk leverandørindustri er at vi får til testområder i Norge, sier direktør Per Bull Haugsøen i OWEC Tower til Teknisk Ukeblad.

Selskapet er ett av stadig flere norske med erfaring fra havvindindustrien. OWEC Tower har levert fundamenter til demoparkene Beatrice i Skottland og alpha ventus i Tyskland.

Nå ønsker de å teste ut havturbiner her i Norge.– Vil gi kickstart

– Det er ekstremt viktig for leverandørene å få testet sin teknologi hjemme. Det vil gi en kickstart til en bransje som er i ferd med å etablere seg ute, sier Ivar Slengesol i utviklingsselskapet OceanWind til Teknisk Ukeblad.

Han mener det haster. Det vil skje en storskala utbygging av havvind i Storbritannia og Tyskland i perioden 2011-2016, med kontrakter for flere hundre milliarder kroner.

Slengesol ønsker et norsk pilotprosjekt i 2013-2014, og mener regjeringen ikke kan vente helt til havenergiloven er ferdig i 2010 før de trår til.– Bør instruere Enova ØNSKER STØTTE: - Vi ønsker at Olje- og energidepartementet instruerer Enova til å sette av 400-500 millioner kroner, eventuelt sammen med andre finansieringskilder, til et pilotprosjekt på 4-6 turbiner til havs, sier Ivar Slengesol i OceanWind. OceanWind

– Bør instruere Enova

– Vi ønsker at Olje- og energidepartementet instruerer Enova til å sette av 400-500 millioner kroner, eventuelt sammen med andre finansieringskilder, til et pilotprosjekt på 4-6 turbiner til havs. Vi opplever at Enova ikke har mandat til dette per i dag, sier Slengesol.

Han frykter at Norge ikke får noen havvindpark i kommersiell skala før ut på 2020-tallet.

– Politikerne tror kanskje at litt forskning og noen piloter er nok, men det er ikke så enkelt. I Tyskland har de planlagt disse tingene i ti år, og først nå begynner det å skje noe, sier Per Bull Haugsøen i OWEC Tower.Støttes av rapporter

Flere rapporter tar til orde for å teste mer hjemme.

Teknologirådet foreslo i 2007 testparker i Norge i 2013, i tillegg til storstilt teknologiutvikling, for eksempel av miniubåter som kan levere servicepersonell til turbinene under havoverflaten.

Norske demoanlegg er viktige selv om Norge ikke skal bygge ut så mye vind selv, slår Sintef fast i sin ferske rapport ”Vindkraft offshore og industrielle muligheter”.

Det hevdes der at ”en rask utbygging av demoparker kan være en viktig driver og døråpner på kort sikt”.Enova mangler mandat

Med dagens strømpris har Enova problemer med å skaffe nok vindkraft på land. Statsforetaket har ikke en halv milliard kroner ekstra å sette av til pilotprosjekter for havvind.

– Når grønne sertifikater blir velfungerende i forhold til nye teknologier, kan vi ta større tak, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad til Teknisk Ukeblad.– Skal revurdere i 2012

Olje- og Energidepartementet vil ikke love å utvide Enovas mandat slik at de kan gi støtte til slike pilotprosjekter.

– Regelverket per i dag er ikke sånn, men vi har sagt vi skal revurdere hele havenergistrategien i 2012. Det å få til demonstrasjon og utvikling av umoden teknologi er viktig for oss. Det er viktig å få industrien til å satse på forskning og utvikling, men i dag er ikke modellen designet for det, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård i Olje- og Energidepartementet til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: