307 millioner til miljøteknologi

307 millioner til miljøteknologi
SMULER : Regjeringen bevilger 20 millioner kroner til havvind-satsingen. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Bevilgningen innebærer et nytt treårig program for miljøteknologi. Regjeringen vil om kort til lansere en nasjonal strategi for miljøteknologi.

Program

Som et ledd i denne strategien vil regjeringen gjennomføre et program på til sammen 500 millioner kroner over tre år.

– Gjennom å satse på miljøteknologi bidrar vi til å løse miljøutfordringene samtidig som vi skape gode arbeidsplasser, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Havvind

De økte bevilgningene fordeles med 117 millioner kroner til den etablerte ordningene i Innovasjon Norge. 10 millioner kroner går til å etablere Senter for forskningsdrevet innovasjon for miljøteknologi.

20 millioner kroner til havvind over Olje- og energidepartementets budsjett. Samt 20 millioner kroner til Samferdselsdepartementets prosjekt Transnova.

Les mer om: