DEBATT

Individuell lønnsfastsettelse gir best resultater over tid

NITOs lønnspolitikk bygger på at NITOs medlemmer er attraktiv arbeidskraft som er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Bioingeniør kritiserer Nitos lønnsbudskap. – Det er viktig å være klar over at en lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling, men en samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor lønn er tema, svarer fagorganisasjonen.
Bioingeniør kritiserer Nitos lønnsbudskap. – Det er viktig å være klar over at en lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling, men en samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor lønn er tema, svarer fagorganisasjonen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Knut Aarbakke, Forhandlingssjef Nito
20. aug. 2021 - 13:00

Svar på kritikk fra et Nito-medlem som er overbioingeniør i sykehussektoren.

Erfaring viser at lokale forhandlinger med individuell lønnsfastsettelse på den enkelte arbeidsplass er det lønnsdannelsessystemet som gir best resultater over tid for våre medlemmer. Nito sentralt skal legge til rette for at mulighetene utnyttes lokalt. Skal systemet fungere må både Nito sentralt, tillitsvalgte og medlemmene selv utnytte mulighetene på arbeidsplassen og si tydelig fra til arbeidsgiver når det ikke fungerer. 

Nitos erfaring er at i mange virksomheter fungerer lønnsamtalene i samsvar med det som er avtalt i overenskomstene. Lønnssamtalen er et viktig virkemiddel og det er et mål for Nito å få lønnsamtalen også til å fungere godt på helseforetakene. Det er en kjent problemstilling at lønnssamtaler ved mange helseforetak, etter Nitos oppfatning, ikke håndteres lojalt i samsvar med det som er avtalt mellom Spekter og SAN (sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter)/Nito. Dette er problemstillinger som Nito jobber med. 

Arbeidsgivers plikt

Det som er avtalt i overenskomstene mellom Spekter og SAN/Nito er arbeidsgiver og arbeidstaker forpliktet til å etterleve. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at det gjennomføres en lønnssamtale årlig med Nitos medlemmer og å foreta en vurdering av den enkelte Nito medlems lønnsinnplassering. En lønnssamtale er en viktig forutsetning for en at arbeidsgiver kan foreta en forsvarlig saksbehandling.  Dersom en arbeidsgiver ikke gjennomfører lønnssamtaler, eller unnlater på å foreta individuelle vurderingen vil det kunne anses som en manglene etterlevelse av overenskomsten. Den som representerer arbeidsgiver, plikter å sørge for at det som er avtalt i overenskomstene faktisk etterleves av arbeidsgiversiden på alle nivåer i helseforetaket.

Dersom Nitos medlemmer opplever at overenskomsten ikke følges lojalt, er det viktig at Nitos tillitsvalgte på helseforetaket blir varslet om dette. Alvorlige og gjentatte brudd på avtalen må påpekes og følges opp, hvis ikke mister avtalen sin verdi. Overenskomstene har regler om hvordan Nito kan ta opp brudd på avtalene på arbeidsplassen. 

Medlemmenes pllikt

Nitos medlemmer vil på sin side ha en plikt til å gjennomføre en lønnssamtale med arbeidsgiver. Det er viktig å være klar over at en lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling, men en samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor lønn er tema.  

Lønnssamtalen er et virkemiddel som er med på å påvirke lønnsnivået på kort og lang sikt. Å unnlate å gjennomføre en lønnssamtale vil neppe vil være med på å forbedre lønnsnivået for det enkelte individuelt eller for Nitos grupper som en helhet. 

Det er uansett viktig å være klar over at det å unnlate å gjennomføre en lønnssamtale neppe vil være med på å forbedre lønnsnivået for det enkelte individuelt eller for Nitos grupper som en helhet. 

Det enkelte Nitos medlem lønn påvirkes av hva som forhandles frem sentralt, lokalt og individuelt. Det er etter Nitos syn viktig at en bruker alle disse muligheten for å nå det som er et felles mål: Best mulig lønns- og arbeidsvilkår for Nitos medlemmer. 

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.