NYHETER_BYGG

Impregnering forbudt

Går det i gjennom, vil bare Danmark i Europa ha strengere forskrifter. Danmark har totalforbud mot produksjon og bruk av CCA-virke.

Det norske forslaget er i utgangspunktet like strengt med forbud mot kopper, krom og arsen. Men bruken av kopper kan bli tillatt inntil videre. Dessuten et det tillatt å produsere, innføre og benytte impregnerte ledningsstolper, veirekkverk og havnepeler. (lh)

Les mer om: