KRAFT

Importerer norsk gass fra Storbritannia

ETTERTRAKTET: Det er stigende etterspørsel etter LNG i Norge, men markedet er knusktørt.
ETTERTRAKTET: Det er stigende etterspørsel etter LNG i Norge, men markedet er knusktørt.

Naturgass

Måles i standard kubikkmeter (sm 3). Standard angir at målingene refererer til 1 atmosfære trykk (1013 mbar) og en temperatur på 15 ºC. 1 Sm 3 naturgass inneholder omtrent like mye energi som 1 liter fyringsolje.LNG – Liquified Natural Gas

Betegnelse for flytende, nedkjølt naturgass. Gassen må normalt kjøles ned til ca. -162 ºC for å holde seg flytende ved atmosfærisk trykk. Gassen behandles i et anlegg som fryser gassen til flytende form. LNG kan så fraktes til mottaksterminaler.

Gasnor

Gasnor er Norges ledende naturgasselskap med et omfattende rørgassnett, CNG-distribusjon og LNG-distribusjon fra tre separate produksjonsanlegg. Videre eier Gasnor 13 CNG-trailere, 14 LNG-trailere, disponerer en LNG-båt og disponerer 20 LNG-terminaler. Gasnor driver nå tre småskala LNG produksjonsanlegg: To på Kollsnes og ett på Karmøy. Gasnor leverer til kunder i hele Norge.

Gasnors eiere: StatoilHydro 40,98 %, BKK 20 %, E.ON Ruhrgas 14 %, Haugaland Kraft 13,40 %, Total E & P Norge 7,40 %, Norske Shell 4,10 % og andre 0,12 %.

KILDE: Gasnor

LNG-anlegg i Norge

Det eksisterer i dag fire produksjonsanlegg for LNG i Norge:

Melkøya i Hammerfest kommune

Eksportanlegg, som har en produksjonskapasitet på 4,3 mill. tonn LNG/ år. Operatør er StatoilHydro.

Tjeldbergodden i Aure kommune

Landets eldste og minste LNG-anlegg er integrert med metanolfabrikken, og har en produksjonskapasitet på 12 000 tonn LNG/år. Operatør er StatoilHydro.

Kollsnes i Øygarden kommune

Landets nest største LNG- anlegg har en produksjonskapasitet på 120 000 tonn LNG/år fordelt på to fabrikker. Operatør er Gasnor.

Snurrevarden i Karmøy kommune

Anlegget har en produksjonskapasitet på 20 000 tonn LNG/år. Operatør er Gasnor.

Skangass AS bygger nå et LNG produksjonsanlegg i Risavik ved Stavanger for årlig produksjon av ca. 300 000 tonn LNG. Skangass AS eies av Lyse (50 prosent) og Celsius Invest (50 prosent).Disse selskapene distribuerer naturgass:

  • Barents Naturgass
  • SFE Naturgass
  • Gasnor
  • Lyse Gass
  • Naturgass Grenland
  • Naturgass Møre
  • StatoilHydro

KILDE: Norsk Gassenter

PORSGRUNN: Hver mandag og torsdag legger skipet «Tor Neringa» til kai i Brevik.

Med seg i lasten har skipet en trailer fylt med LNG (Liquified Natural Gas).

Tilbake

Sannsynligheten for at det er norsk naturgass som returnerer etter et besøk hos britene er svært stor. I gassåret 2007 leverte vi 23 614 millioner standard kubikkmeter (sm 3) ) gass til Storbritannia.

– Det er utsolgt for LNG i Norge. Markedet er knusktørt. En sjettedel av behovet vårt får vi nå inn med tankbiler som fylles i England og som fraktes med skip til Brevik. Siden vi ikke får kjøpt mer LNG i Norge, vil vi i hele vinter kjøpe LNG fra Storbritannia, sier direktøren.

Tjener ikke fett

Til sammen vil Naturgass Grenland, som distribuerer LNG til industrien på Østlandet, importere 1000 tonn LNG i år. Det er ikke god butikk.

– Vi går i minus eller null. Vi gjør dette kun for å bygge opp markedet, som vil ha naturgass. Vi har doblet omsetningen nesten hvert eneste år, sier Gundersen, som opplever at kampen om gasskundene hardner til i et marked hvor aktørene er få og dominerende.

Store på gass

Og det skjer i gassnasjonen Norge. Norge er verdens sjette største produsent av naturgass, og den nest viktigste eksportøren av gass til EU etter Russland.

Bare om lag en prosent blir i dag brukt innenlands.

Her i Norge finnes det i dag fire anlegg som produserer 152 000 tonn LNG i året for hjemmemarkedet.

Tre av dem er eid av Norges største distribusjons- og salgsselskap for naturgass, Gasnor AS, som dermed rår over om lag 90 prosent av naturgassen som produseres.

Monopol

StatoilHydro er sterkt inne på eiersiden i Gasnor, som har vært i en monopolsituasjon i Norge siden 2004.

Da fusjonerte selskapet med sin konkurrent Naturgass Vest. Flere regionale distribusjonsselskaper for naturgass, hadde inngått leveringsavtaler med Naturgass Vest.

Disse ble tatt over av Gasnor, som også er inne på eiersiden i flere av disse selskapene.

Skeptiske

Flere aktører i bransjen som Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med, setter spørsmålstegn ved om Gasnor opptrer i tråd med konkurranseloven, men de vil ikke uttale seg offentlig om en så sentral aktør i bransjen.

Teknisk Ukeblad kjenner til at Gasnor har forsøkt å kutte ned en kontraktsfestet leveranse, og at saken nesten havnet i rettsvesenet.

Utreder egen produksjon

Naturgass Møre utreder nå mulighetene for en egen lokal LNG-produksjon.

– Det er et sterkt ønske om å få opp produksjonen, spesielt nord for Stadt er det ønskelig. Vi har jobbet med utredningen i et par års tid, sier daglig leder i Naturgass Møre, Ståle Nogva, som mener at bildet er sammensatt.

– Gasnor har 20 prosent eierandel i Naturgass Møre, og jeg vil ikke kritisere selskapet gjennom media. Det er en kjensgjerning at Gasnor er enerådende på naturgass i Norge, men de har også hatt store driftsproblemer og er i en oppbygningsfase.Får ikke LNG

I Hammerfest venter adm. direktør i Barents NaturGass AS, Gudrun B. Rollefsen, utålmodig på leveranser fra Snøhvitanlegget fra StatoilHydro.

Anlegget på Melkøya er et eksportanlegg, men som en del av konsesjonsbetingelsene forpliktet StatoilHydo seg til å gjøre naturgass i form av LNG tilgjengelig i Nord-Norge.

– Leveransene har blitt utsatt gang på gang. Det har tatt fryktelig lang tid. Nå er vi lovet LNG fra 1. juni 2009. Fram til da må vi derfor finne en mellomløsning, sier hun.

Barents NaturGass har i dag en kunde i Bodø, Løvold Industri AS. Naturgassen kjøper selskapet fra Gasnor.

– Gasnor har ikke gass å levere til mer enn en kunde. Det må vi forholde oss til, sier Rollefsen, som er i dialog med andre aktører for å prøve å få på plass en mellomløsning for å kunne øke leveransene. Men det er ikke mange å ta av.

Går glipp av kontrakter

Adm. direktør i Gasnor, Eilef Stange, mener derimot at de regionale distribusjonsselskapene har fått det de har klart å selge:

– Stort sett. Vi har vært i en oppbygningsfase og har ikke hatt mer å selge. Slik vi har oppfattet det, har ikke de regionale gasselskapene hatt store kontrakter på gang. Det har i hvert fall ikke kommet forespørsler til oss om å øke rammene på disse kontraktene de siste to årene. Det har vært noe kortsiktige forespørsler som vi ikke har kunnet påta oss leveranser på.

Gasnor har siden fusjonen i 2004 økt leveransen av naturgass fra 89,6 millioner sm 3 til 178,4 millioner sm 3i 2007. I fjor gikk selskapet med et underskudd på 15,4 millioner kroner etter skatt.

Dette skyldes forsinket oppstart av det nye LNG-produksjonsanlegget på Kollsnes.

Dyrt

For å ivareta forpliktelser overfor kundene, måtte Gasnor hente LNG fra Spania.

– Selv om vi leverer som grossist, er det ikke vår hovedstrategi. Vårt fokus er sluttbruker. Verdikjeden er kostbar å drifte, slik at det normalt kreves langsiktige kontrakter for å få til en fornuftig lønnsomhet, sier Stange, som understreker at selskapet har hele Norden som marked.

– Vi etablerte i fjor et kontor på Vinterbro utenfor Oslo for å komme nærmere de potensielle kundene på Østlandet og i Sverige.

Ny stor konkurrent

Nylig signerte Gasnor en avtale med den store spanske energileverandøren Iberdrola for levering av flytende naturgass verdt 100 millioner dollar. Iberdrola vil levere LNG fra første halvdel av 2009.

Et knapt år senere vil Skangass sitt splitter nye LNG-anlegg i Risavika i Sola kommune være oppe å gå. Bak Skangass står Lyse og Celius Invest.

– Når vi kommer på banen, vil vi få dobbel kapasitet av det Gasnor har i dag. Målsettingen vår er å bli markedsledende i Norden. Vi har muligheten til å doble produksjonen i Risavika, hvis det skal bli aktuelt, sier Knut Arvid Fisketjøn, salgssjef i Nordic LNG, som skal ta hånd om alt markedsarbeid og logistikksystemer for LNG-fabrikken.

Skangass hilses velkommen av Grant Gundersen i Naturgass Grenland, som allerede har tegnet kontrakt om leveranser av LNG.

– Vi har solgt 25 prosent av produksjonen i ferdige kontrakter. Dette er et marked som stiger med mange prosenter i året, og vi har mange interessante dialoger med potensielle kunder, forteller Fisketjøn. Han bekrefter at det nå foregår en hard kamp om LNG-markedet på Østlandet.

LNG-kappløp

På Greåker i Sarpsborg har Gasnor allerede startet byggingen av en LNG-terminal som skal være ferdig i 2009. Ikke mange kilometrene unna, på Øra i Fredrikstad, planlegger Nordic LNG et tilsvarende anlegg. Begge anleggene har fått støtte fra Enova.

– Markedet for LNG i Østfold er mye større enn det disse to terminalene klarer å håndtere, så vi overdimensjonerer ikke, sier Jens Musum, seniorrådgiver i Enova.

– Gasnor har vært en pionér i dette markedet. Det er naturlig at det kommer flere aktører. Det store spørsmålet er hvor stort dette markedet kan bli, sier adm. direktør i Gasnor, Eilef Stange.To store aktører

Men fram til 2010 råder Gasnor grunnen alene:

– Fram til Lyse er oppe med sitt anlegg er det mangel på LNG i Norge ut fra de avtalene som er inngått. Det er en utfordring, sier Torleif Østrem-Olsen, direktør ved Norsk Gassenter.

– I lang tid har Gasnor vært eneste aktør på markedet. Nå kommer også Lyse. StatoilHydro har i lang tid arbeidet med en LNG-satsing i Norden, som de har bestemt seg for ikke å videreføre. Det betyr at Gasnor og Lyse vil bli de to store aktørene i Norge i framtiden.

Liten interesse

– Det er liten interesse for det norske gassmarkedet generelt fra de store aktørene, mener Karen Sund i Sund Energy.

Hun viser til at de store LNG-anleggene i Norge er laget for eksport.

– De lokale anleggene er mye mindre, og setter en begrensning på hva som kan selges. Videre er det til tider knapphet på gass til disse anleggene og på kapasiteten i dem.

– Hvordan er etterspørselen etter LNG?

– Generelt er det stigende etterspørsel etter LNG i Norge, som erstatter fyringsolje. Det er renere og mer økonomisk for noen. Trelastindustri får billigere tungolje og noen industribedrifter får billigere strøm, som reduserer markedspotensialet noe. Videre ville et større transportsystem for gass på sikt kunne øke etterspørsel om man fikk mer konkurranse og lavere transportkostnader.

– Gasnor AS skal bygge et større mottaksanlegg for LNG på Greåker i Østfold, mens Nordic LNG planlegger en tilsvarende mottaksterminal ved Øra industriområde i Fredrikstad i 2010. Pågår det et kappløp om det framtidige LNG markedet på Østlandet/Sverige?

– Ja, og det er bra for kundene! Til de samme kundene blir det også tilbudt gass fra Skanled, som Gassco akkurat gikk ut og ga en tidsfrist for kontrakter i februar. Igjen blir det snakk om pris for å se hvem som vinner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.