Imøtegår Dovre-rapport

Imøtegår Dovre-rapport
USIKKER: I Dovrerapporten stilles det spørsmål ved bruk av sugeanker for å styre wire når gripekloutstyret skal løfte U-864 over til en ramme før heving. Bilde: Mammoet

Bakgrunn

Regjeringen har bestemt seg for å heve vraket for å minske faren for lekkasje og forurensing fra lasten på 67 tonn kvikksølv som var om bord. Kystverket har brukte egen ekspertise samt Det Norske Veritas i vurderingen av hva som skal gjøres med kvikksølvfaren. Begge instanser samt SFT har konkludert med at det beste er å la ubåten og lasten ligge urørt og kapsle alt inn og dekke over. Men folk og følelser spiller inn. Heving av vraket er derfor bestemt og utredet. Dette arbeidet kritiseres i Dovre-rapporten.

U-864:

  • Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 km vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

Kilde: Kystverket

Dovre-rapportens hovedinnvendinger:

  • Kontrakten med Mammoet Salvage er for dårlig
  • Kostnadsoverslagene for lave
  • Statens prosjektmodell er ikke fulgt
  • Kystverkets prosjektorganisasjon er for dårlig


Anbefaling:

Avbryt kontrakten, stopp prosjektet og begynn på nytt med forprosjekt. Del opp i mindre kontrakter

KS2 og prosjektmodell

I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til kvalitetssikring. Hensikten med KS2 er å gi Fiskeri- og kystdepartementet en uavhengig analyse av hevingsalternativet før det legges fram for Stortinget. Den uavhengige kvalitetssikrer skal identifisere utfordringer for prosjektets gjennomføring. KS2-rådgivingen skal også inneholde en kostnadsramme, samt en tilråding om hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde.Statens prosjektmodell – hovedtrekk:

1. Forstudie

2. KS1

3. Forprosjekt

4. KS2

5. Detaljprosjektering

6. Gjennomføring

Rapporten som slakter Kystverket og Fiskeridepartementets planer for heving av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje blir imøtegått av Kystverket utpå nyåret.

– Kystverket har mottatt rapporten fra Dovre, og vi jobber med å gå gjennom denne nå sammen med våre bidragsytere. Vi vil gi våre tilbakemeldinger på denne til Fiskeri- og kystdepartementet på nyåret, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly til Teknisk Ukeblad.

Samlet motangrep

Blant dem er Mammoet Salvage, som har kontrakt på heving av vraket, DNV som har gjort både tekniske, miljømessige og økonomiske vurderinger samt advokatfirmaet Vogt & Wiik som har laget kontrakt Kystverket har med Mammoet.

Beredskapsdirektør Ly innrømmer at Dovre-rapporten på enkelte punkter peker på områder Kystverket må se nærmere på, men vil gå inn på enkeltpunkter og diskutere dem offentlig nå.Forundret

I likhet med Det Norske Veritas er også Kystverket forundret over at Dovre Group har benyttet South West Consult som eneste tekniske ekspertmiljø. I går skrev TU.no at bak navnet South West Consult as står et enkeltpersonforetak.

– Kystverket har heller ikke hørt om selskapet South West Consult, sier Ly.

Les også: Én mann nedsabler 50 DNV-eksperter
Slakter plan for ubåtheving

Konserndirektør Stein Berntsen i Dovre Group mener Dovre selv har mye kompetanse og at South West Consult er blant landets fremste innen subseaprosjekter.

– Siden 2000 har vi gjort et 40-talls slike KS2-rapporter. Vi har god egenkompetanse og knytter til oss spisskompetanse ved behov, sier Berntsen.

Statens prosjektmodell

Dovre-rapporten er sterkt kritisk til Kystverket ikke har fulgt statens prosjektmodell. Kystverket imøtegår kritikken ved å vise til sin rapport fra november 2008. Der går Kystverket igjennom alternativene med tildekking av vraket og eventuell heving. Konklusjonen er at tildekking er miljømessig best og billigst, men heving fullt mulig.

Prislappen for tildekking kommer på ca. 250 millioner kroner, det vil si under grensen på 500 millioner kroner, som stiller strengere krav til forberedelser og prosjektering. Fiskeridepartementet ville heller ikke behøve en KS2-rapport (se faktaramme) før Stortingsbehandling.

Berntsen påpeker at han ikke kritiserer det som er gjort, men at Kystverket må heve kontrakten med Mammoet, gjøre et bedre forprosjekt og forhandle på nytt.

– Kystverket bør blant annet se på om kontrakten kan splittes opp noe mer for å sikre best mulig håndtering av blant annet gifttildekking etter at vraket er fjernet fra havbunnen. De må også se på behandling av vraket og innholdet. Oppsplitting kan også få ned prisen, sier Berntsen til Teknisk Ukeblad.

Bemanner opp

Kystverket blir i Dovre-rapporten blant annet kritisert for ikke å ha satt av nok ressurser til prosjektet.

– Vi har ikke begynt hevingen ennå. Det er mye som gjenstår. Det har ligget i kortene at vi skal oppdimensjonere vår egen organisasjon, sier Ly.

Berntsen og Dovre-rapporten mener at Fiskeridepartementet og Kystverket må gå tilbake til start og begynne prosjekteringen på nytt, og da følge statens prosjektmodell. Ikke minst peker Dovre-rapporten på at Kystverkets kontrakt med Mammoet, som ble inngått for over ett år siden og med forbehold om endelig Stortingsvedtak, er for dårlig og innehar for mye usikkerhet.

Morselskapsgaranti

Det reagerer både Kystverket og Mammoet på. Beredskapsdirektøren imøtegår blant annet punktet om at det ikke er krevet morselskapsgaranti ettersom kontrakten e r tegnet med Mammoet Salvage, et datterselskap i verdens største kran- og bergingsselskap.

– Det har vi funnet en annen løsning på. Men det kan jeg ikke gå i detaljer på, sier Ly.

Mammoet. konsernets toppsjef, Patrik van Seumeren, hevder at konsernet står bak kontrakten, uansett om det står eksplisitt i kontrakten eller ikke.

Blir billigere

– Vi er allerede godt i gang med detaljprosjekteringen, selv om endelig vedtak ikke er fatte i Norge, sier van Seumeren. Han tilbakeviser kategorisk kritikken i Dovre-rapporten om at selskapet har liten kompetanse.

– Mammoet Salvage er på bare 25 ansatte, det er riktig. Men de trekker på alle ressurser i konsernet, lover konsernsjefen. Han skjønner heller ikke kritikken fra Dovre og South West Consult om at utstyret til å heve ikke er laget ennå og at det gir usikkerhet om pris.

– Vi spesiallager alltid utstyr som tilpasses hver enkelt jobb. Det blir heller billigere enn dyrere en det vi har estimert tidligere, sier van Seumeren.

Best, ikke billigst

Det Norske Veritas går god for metoden som er valgt for heving av U-864. Fire selskaper ble prekvalifisert for å lever tilbud, men bare to leverte.

Nederlandske Smit Salvage leverte et tilbud som var noe lavere enn Mammoet sitt. DNV og Kystverket valgte likevel Mammoet fordi de mente metoden var tryggere ut fra en totalvurdering, blant annet på grunn av miljø og risiko.

Les mer om: