NETTARKIV

"Illusjonen om Teknisk Ukeblad"

:media

I TU nr. 20/02 skriver bladets egen journalist Joachim Seehusen et debattinnlegg med ovennevnte tittel. Som ansvarlig redaktør av NIFs medlemspublikasjon Tekno vil jeg kommentere det Seehusen skriver om dette bladet.

Han omtaler Tekno som et konkurrerende produkt. Det kan ikke være på annonsesiden, for ifølge vår utgiver skal det ikke være annonser i Tekno. Vi skal ikke konkurrere om annonsekroner med TU.

TU har en stor redaksjon og kommer 45 ganger i året. Tekno kommer 10 ganger i året og lages av tre personer, inkludert layout. Det er et halvt årsverk mer enn hva forgjengeren til Tekno, avisen Sivilingeniøren, opererte med.

Når Seehusen omtaler Tekno som et konkurrerende produkt, antar vi at han sikter til det journalistiske produktet, og vi velger å ta det som et kompliment.

Til slutt vil jeg nevne at TU faktisk tjener penger på Tekno, ved at det distribueres som et bilag til TU.

Anne Grete Nordal,

Ansvarlig redaktør i Tekno

Les mer om: