IT

IKT-direktoratets leder er klar

– Jeg er glad for at vi i Hans Christian Holte har fått på plass en leder for det nye direktoratet med både bred forvaltningserfaring og tung IKT-erfaring, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og blant annet mellomfag i informatikk.

DIFI skal arbeide for å bedre kvaliteten på offentlig forvaltning generelt og statsforvaltningen spesielt. Blant annet skal DIFI bidra til gode omstillingsprosesser og en god statlig informasjonspolitikk, personal- og kompetanseutvikling, koordinert og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor og gode offentlige innkjøpsrutiner.

Det nye direktoratet skal bestå av tidligere Statskonsult, Norge.no, som er en egen etat, og E-handelssekretariatet, som blir overført fra Departementenes Servicesenter (DSS). Det blir også overført enkelte oppgaver og personer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Direktoratet vil ha ansatte både i Oslo og i Leikanger.

(NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.