Heidrun må få de nye og forsterkede livbåtene på plass før produksjonen kan gjenopptas. (Bilde: Øyvind Hagen, Statoil)

Ikke tryggere for oljearbeidere

Rapporten viser at alle indikatorene for storulykker står på stedet hvil for 2006.Ingen forbedring

Totalindikatoren for stor- eller dødsulykker er likevel ikke forbedret.

– Isolert sett er antallet hendelsestilløp redusert de siste årene, men potensialet for tap av liv knyttet til de innrapporterte hendelsene reduseres ikke i samme grad, sier Petroleumsinstituttets direktør Magne Ognedal i en pressemelding.

Hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser, skip på kollisjonskurs og lekkasje fra undervannsanlegg er de hendelsestypene som i fjor påvirket totalindikatoren for tap av liv sterkest når det gjaldt produksjonsinnretninger.

Færre lekkasjer

Antallet hydrokarbonlekkasjer gikk merkbart ned i forhold til perioden 2000 - 2005.

– Denne nedgangen er svært positiv, og er et resultat av industriens eget hydrokarbonlekkasjeprosjekt og den enkelte operatørs innsats, sier Ognedal.To store

Det skjedde to store lekkasjer på norsk sokkel i 2006. Slike lekkasjer har normalt et stort potensial for tap av menneskeliv.

– Det er viktig at en retter oppmerksomhet mot store lekkasjer slik at risikobildet i fremtiden viser en positiv utvikling, sier Ognedal.

Flere hørselsskader

Antall hørselsskader økte i 2006, etter å ha gått ned i det foregående året. Likevel gikk antallet personskader kraftig ned.

Ingen mennesker omkom i ulykker på norsk sokkel i 2006. Siste dødsulykke var i 2002.