OLJE OG GASS

Ikke tryggere for oljearbeidere

Heidrun må få de nye og forsterkede livbåtene på plass før produksjonen kan gjenopptas.
Heidrun må få de nye og forsterkede livbåtene på plass før produksjonen kan gjenopptas. Bilde: Øyvind Hagen, Statoil

Rapporten viser at alle indikatorene for storulykker står på stedet hvil for 2006.Ingen forbedring

Totalindikatoren for stor- eller dødsulykker er likevel ikke forbedret.

– Isolert sett er antallet hendelsestilløp redusert de siste årene, men potensialet for tap av liv knyttet til de innrapporterte hendelsene reduseres ikke i samme grad, sier Petroleumsinstituttets direktør Magne Ognedal i en pressemelding.

Hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser, skip på kollisjonskurs og lekkasje fra undervannsanlegg er de hendelsestypene som i fjor påvirket totalindikatoren for tap av liv sterkest når det gjaldt produksjonsinnretninger.

Færre lekkasjer

Antallet hydrokarbonlekkasjer gikk merkbart ned i forhold til perioden 2000 - 2005.

– Denne nedgangen er svært positiv, og er et resultat av industriens eget hydrokarbonlekkasjeprosjekt og den enkelte operatørs innsats, sier Ognedal.To store

Det skjedde to store lekkasjer på norsk sokkel i 2006. Slike lekkasjer har normalt et stort potensial for tap av menneskeliv.

– Det er viktig at en retter oppmerksomhet mot store lekkasjer slik at risikobildet i fremtiden viser en positiv utvikling, sier Ognedal.

Flere hørselsskader

Antall hørselsskader økte i 2006, etter å ha gått ned i det foregående året. Likevel gikk antallet personskader kraftig ned.

Ingen mennesker omkom i ulykker på norsk sokkel i 2006. Siste dødsulykke var i 2002.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.