Ikke som forventet for ConocoPhillips

Ikke som forventet for ConocoPhillips
Maersk Gallant har boret brønnene på Peking Duck. Det ble funnet gass, men av dårligere kvalitet enn forventet. Bilde: AP Møller

Selskapet har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnen 7/11-12 S og 7/11-12 A, som ligger rundt 19 kilometer sørvest for Ulafeltet i Nordsjøen.

Prospektet er et såkalt high impact-prospekt, det vil si at operatøren regner med å sitte igjen med andel på rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter.

Les også: Her er de mest spennende brønnene

Dårlig kvalitet

Brønnen 7/11-12 S traff en 40 meter brutto gasskolonne i jura, men reservoarbergartene og reservoarkvaliteten er dårligere enn forventet. Sidesteget, 7/11-12 A, påtraff en 34 meter brutto gasskolonne i jura, men også her var reservoarbergarter dårligere enn forventet.

Må evalueres

Ifølge Oljedirektoratet må brønnresultatene evalueres videre før størrelsen på funnet kan beregnes.

Brønnene er klassifisert som HTHP-brønner, det vil si de er boret under høyt trykk og temperatur. Riggen Maersk Gallant boret brønnene.

Les mer om: