Ikke så sikker på Min Side

Ikke så sikker på Min Side
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys tør fremdeles ikke sette noen ny dato for lanseringen av MinSide. Bilde: Espen Leirset

Etter flere utsettelser - samt mange tåkelagte bortforklaringer fra politisk og byråkratisk hold - prøver Heidi Grande Røys desperat å ta nye grep for å få MinSide raskere på lufta:

På en pressekonferanse i dag ble det kjent at en rammeavtale om sikkerhetsportaltjenester avvikles med umiddelbar virkning, og MinSide skal i første omgang tas i bruk med en midlertidig pin-kode-løsning.

"Har skjært igjennom"

- Etter å ha snudd hver stein, har det vist seg umulig å få Sikkerhetsportalen i praktisk bruk. Forretningsmodellen som lå til grunn for denne løsningen får ikke tilslutning fra leverandørene av såkalte eID-er. Dermed er det nødvendig å skjære igjennom for at innbyggerne skal få tilgang til nyvinningen MinSide så raskt som mulig, sier Grande Røys i en kommentar.

Brønnøysundregistrene og Bankenes Betalingssentral har blitt enige om å avvikle rammeavtalen om sikkerhetsportaltjenester umiddelbart.

Gjenoppdaget PIN

"For at innbyggerne likevel skal kunne få en sikker pålogging til offentlige tjenester, arbeider Fornyings- og administrasjonsdepartementet på kort sikt med en PIN-kode løsning, mens departementet på lengre sikt vil utvikle en ny offentlig sikkerhetsportal", heter det i pressemeldingen.

Les mer om MiSide i PDF-doukment fra FAD.

Les mer om: