OLJE OG GASS

– Ikke lønnsomt å utsette oljeleting

Lønnsomt: Illustrasjonen over prospekter i området viser at det også er mulig å kombinere oljeproduksjon og vern av Lofoten som et verdensarvområde. De spennende prospektene ligger utenfor det foreslåtte verdensarvområdet.
Lønnsomt: Illustrasjonen over prospekter i området viser at det også er mulig å kombinere oljeproduksjon og vern av Lofoten som et verdensarvområde. De spennende prospektene ligger utenfor det foreslåtte verdensarvområdet. Bilde: Teknisk Ukeblad
Ole K. Helgesen
12. jan. 2011 - 09:26
Vis mer

Vista Analyse har på oppdrag fra Miljøverndepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet-Lofoten. Den skal inngå i forvaltningsplanen som Stortinget skal behandle senere i år.

I rapporten kommer det tydelig frem at oljeutvinning i området mest sannsynlig er svært lønnsomt for det norske samfunnet. Men i sammendraget til rapporten er det lagt til en setning om at man har et begrenset kunnskapsgrunnlag, og at det derfor kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente med en beslutning.

Kraftige reaksjoner

Dette har vakt sterke reaksjoner fra oljebransjen.

– Det er en overraskende konklusjon gitt rapportens øvrige innhold og analyser. Vista Analyse sin rapport er faglig solid, mens denne konklusjonen er løsrevet fra de øvrige analysene og kan virke som en avsporing av debatten, skriver Oljeindustriens Landsforening i sin høringsuttalelse.

I bransjen spekuleres det om det er politisk ledelse i Miljøverndepartementet som har blandet seg inn fordi konklusjonen i rapporten var for positiv til oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

VERN LOFOTEN: For oljeselskapene er Lofoten minst verdt av de aktuelle utbyggingsområdene. For de som lever der, enten de er fiskere eller turister, er det motsatt.
OLJELETING: Det er ikke lønnomt å utsette leteboring utenfor Lofoten. LEIF HAMNES

– Vår egen konklusjon

Karin Ibenholt i Vista Analyse avviser overfor Teknisk Ukeblad at setningen har kommet inn i sammendraget som følge av politisk press.

–Tidlig i prosessen fikk vi innspill om at vi ikke hadde vurdert eventuelle opsjonsverdier som ligger i å vente med en investeringsbeslutning. Dette var en del av mandatet, så det var helt uproblematisk. Men konklusjonen om at det kan ligge opsjonsverdier i en utsettelse, er vår egen, sier Ibenholt.

Hun sier diskusjonen som er oppstått i etterkant av at rapporten ble offentliggjort delvis er basert på misforståelser. Ettersom det bare er leteboring som kan gi mer informasjon om eventuelle ressurser i området, vil det sannsynligvis ikke være økonomiske gevinster i å vente med dette.

–Vår analyse bygger på usikre anslag på både inntekter og kostnader, og implisitt i vår konklusjon ligger at man bør innhente mer informasjon om disse forholdene. Vår konklusjon dreier seg dermed ikke om å vente med å undersøke om det ligger olje- og gassressurser i området, sier samfunnsøkonomen. Hun legger til at det er mulig setningen kan mistolkes slik den er skrevet i sammendraget.

Lettet oljebransje

Oljeindustriens Landsforening er strålende fornøyd med avklaringen fra Vista Analyse.

– Dette bekrefter det vi hele tiden har ment. Det ligger ikke opsjonsverdier i å utsette letevirksomhet i dette området. Nå bør Stortinget snarest iverksette en konsekvensutredning som vil gi økt kunnskap om de tekniske og samfunnsmessige sidene ved aktiviteten, sier informasjonssjef i OLF, Roger Pedersen.

OLF mener rapporten viser tydelig hvor stor den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av virksomheten er.

– De forventede kostnadene som petroleumsvirksomheten kan komme til å påføre fiskeri og turisme er bare 0,5 milliarder kroner (forventet nåverdi). Til sammenligning har virksomhet i dette området en inntektsside på 105 milliarder kroner, med et øvre utfallsrom på 650 milliarder, slår bransjeorganisasjonen fast.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.