– Ikke helt fair konkurranse

– Ikke helt fair konkurranse
MÅ VENTE: Fjernvarmeprosjekter må vente på grunn av klager fra konkurrentene i Norsk Teknologi. En taktikk for å trenere utbyggingen, mener daglig leder Heidi Juhler i foreningen Norsk Fjernvarme. Bilde: Mona Sprenger

– Det er vel ikke helt fair konkurranse, sier Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Flere av hennes medlemmer må nå vente med utbyggingen av fjernvarmeprosjekter fordi Norsk Teknologi (NT) har klaget på dem.

Les hovedsaken:

Mener konkurrentene trenerer

Konkurranse fra fjernvarme fører til at medlemmer i Norsk Teknologi taper penger.

Dette er helt enkelt en taktikk for å trenere utbyggingen av fjernvarme, mener Norsk Fjernvarme.

– Metoden er ikke ulovlig, men på lang sikt er den ikke særlig smart, sier Juhler.

Hun mener at Norsk Teknologis medlemmer kan tape på dette, ved at de får et dårlig rykte i markedet.

Myndighetene ønsker å erstatte fossil energi og elektrisitet, og bedrifter bør heller forberede seg på denne omleggingen, mener Norsk Fjernvarme.

– God samfunnsøkonomi

Fjernvarmebedriftene mener de har mange nok kunder, og at fjernvarme er god samfunnsøkonomi.

– Det er samfunnsøkonomisk riktig å bygge ut fjernvarme fordi vi har såpass store varmeressurser som er rimelige. Hvis man ikke har det, så kan man stille spørsmål ved det. Men det koster å bygge ut fjernvarmenettet, sier Juhler.

– Det er veldig få fjernvarmebedrifter som går med overskudd?

– Det er helt riktig. Det er fordi de må ta de største kostnadene ved å bygge ut infrastrukturen selv, mens elnettet er bygd ut med offentlige midler. Vi ser på fjernvarmenettet som vi ser på veier og jernbane. Det har myndighetene også begynt å se, sier Heidi Juhler.

– Blir behandlet strengt

Foreningen er fornøyd med at staten går inn med mer støtte til å bygge ut fjernvarme.

Norsk Fjernvarme opplever likevel ikke at NVE gir fjernvarmen silkeføre, slik konkurrentene i Norsk Teknologi hevder.

– Fjernvarme blir behandlet strengt av NVE. Det er riktig å ha strenge miljøkrav, men vi er uenige i at fjernvarmebedriftene skal få strengere vilkår enn kraftbransjen. Myndighetene har ikke gjort tilstrekkelig analyse av risikoen ved fjernvarmeprosjekter, sier Juhler.

En langsom prosess

Norsk Fjernvarme tror det tar lang tid før norske hus blir så energieffektive at fjernvarme ikke lenger trengs.

Uansett vil det trengs noe oppvarming, og det er energieffektivt å bruke varme som ellers ville gått tapt, mener foreningen.

– Norge har et varmebehov fram til 2050, ifølge de rapportene vi har lest. Husk at bare en prosent av husene skiftes ut årlig og kunne vært passivhus. Dette er en langsom prosess, sier Juhler.