NETTARKIV

Ikke godt nok

Leif Haaland
22. mai 2002 - 14:00

Analysen, som omfatter 13.000 nye anlegg, avdekket at elektroinstallatørene ikke etterlever pliktene i forskriften om elektriske lavspenningsanlegg. Men det er store forskjeller mellom de lokale elektrisitetstilsyn, og store regionale forskjeller. Totalt for landet var det avvik i 43 prosent av de utførte anleggene. Det ligger langt over det myndighetene aksepterer.

Senere ble det utført en analyse av 131 nye anlegg hos BKK som ga enda verre resultat: Den viste at 75 prosent hadde feil eller mangler.

Mangler sluttkontroll

Oftest manglet dokumentert sluttkontroll. Den representerer ingen fare, men elsikkerheten og funksjonen i den enkelte installasjonen skal gås gjennom. Det vil hindre at mer alvorlige feil oppstår. Rapporten konkluderer med at installatørene og montørene må vie mer tid til sluttkontroll og dokumentasjon.

Avvik i elektriske anlegg er ikke et spørsmål om manglende kvalitet til kunden - det er snakk om nivået på sikkerheten. Avvik kan medføre direkte eller indirekte fare for liv, helse og materielle verdier.

Siden næringen har monopol på utførelsen av elektriske anlegg for tredjeperson - nettopp på grunn av at det kreves spesiell kompetanse for å hindre avvik - er det vesentlig at bransjen er ekstra opptatt av å følge gjeldende sikkerhetsregelverk, konkluderer rapporten fra 1999.

Store konsekvenser

Alle de registrerte feilene var ikke alvorlige, men nesten 70 prosent av avvikene antas å kunne føre til økt fare for elektrisk støt. I rapporten ble dette tolket til at det i et stort antall elektriske anlegg i lang tid fremover kan være stor fare for strømgjennomgang - med skade eller døden til følge. I 100 kontrollerte anlegg var det 123 avvik som fører til redusert sikkerhet mot elektrisk støt.

I over halvparten av alle anlegg med avvik vil det være økt brannfare. Feil med elektrisk årsak kan dessuten føre til svikt i strømtilførselen og fare for komponentsvikt.

I alt ble 13.362 nye anlegg gjennomgått og i 5691 fant kontrollørene mangler. Kontrollørene anbefalte intensivert tilsyn i noen regioner og informasjon til boligeiere og elektroentreprenører.

Uakseptabelt

Fagansvarlig for brannetterforskning og informasjon ved BKK Nett AS, senioringeniør Kjell Vatne, påpeker at det er få anlegg som ligger til grunn for rapporten i Bergen. Imidlertid er det mindre endringer/utvidelser eller eneboliger som burde være tilnærmet feilfrie. Etter rapporten ble skrevet, har Nelfo avd. Bergen, regionkontoret til DBE og BKK innledet et nyttig samarbeid.

Det er et viktig mål for en installatør å ha feilfrie anlegg. Ingen kunde aksepterer feil på sitt anlegg. Dessuten er det ikke mulig for en vanlig kunde å se om anlegget er i orden. Vatne aksepterer ikke dagens feilmengde, og han poengterer at vi om noen år får se dette igjen på brannstatistikken. Han mener installatørene ikke er flinke nok til å kontrollere anleggene. Montøren som har utført anlegget, tar gjerne sluttkontrollen. Det blir å krysse av på papir uten at anlegget blir gjennomgått slik at feilene avdekkes.

- Noen installatører har ikke en kultur for å overlevere anlegg med null feil, det viktigste er å bli fort ferdig, sier Vatne. Både opplæring, holdninger og mer lovpålagt tilsyn/kontroll av nyanlegg er etter hans mening nødvendig for å heve nivået på elektriske anlegg.

Garanti

- Installatørene har det siste året i økende grad fokusert elsikkerhet. Vi håper dette gir resultater. Samtidig håper vi at kundene blir mer bevisst sine rettigheter og forlanger dokumentasjon og samsvarserklæring. Dette vil på sikt vil heve nivået på overleverte anlegg, men det kan ta tid, sier Kjell Vatne, og tilføyer:

- Det er et paradoks at kunden er veldig nøye med å få garantibevis når de for eksempel kjøper en liten radio til 220 kroner, menS de ikke er like nøye med å få samsvarserklæring og den dokumentasjonen de har krav fra installatøren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.