Ikke alle nyinstallerte solceller vil være bra for klimaet

Om det er en klimagevinst å hente ved å installere solceller, avhenger av solcellenes opprinnelse og produksjon. Den viser livssyklusanalyser fra Aalborg universitet.

Ikke alle nyinstallerte solceller vil være bra for klimaet
Den klimagunstige effekten av å installere private solceller avhenger av at el-miksen i solcellens produksjonsland har en høy RE-andel. Foto: Colourbox

Bare i fem av tolv analyserte tilfeller reduseres klimapåvirkningen når private solceller installeres. For de resterende sju vil det være bedre for klimaet ikke å sete opp solcellepaneler.