Unyansert: Kjell Bendiksen, administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE) mener debatten rundt thorium er skjev. (Bilde: ife)

IFE tror på thorium

  • Kraft

Kjell Bendiksen er direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller. Han kaller Alf Bjørseths store satsing på kjernekraft spenstig.

- FNs klimapanel var svært klare da de konkluderte med at atomkraft er det eneste storskalaalternativet som finnes på markedet i dag som kan gi en energiproduksjon som monner de neste tiårene med neglisjerbare CO 2-utslipp. Det er veldig vanskelig å forestille seg noe alternativ, sier Bendiksen til Dagens Næringsliv.

Flere thorium-fordeler

Han sier det ikke er noe teknisk problem ved å drive et kjernekraftverk som fyres av thorium.

- Det er flere fordeler med å bruke thorium i stedet for uran. Den viktigste er at det blir mye mindre avfall av langlivede alfastrålere, sier Bendiksen, og legger til at dette blir et politisk spørsmål i Norge.

- Det er mye som må utredes nærmere, sier han til Dagens Næringsliv.

Ikke atomvåpen

Han mener det ikke er riktig av miljøvernorganisasjonene å sidestille kjernekraft uavhengig av brensel.

- Ingen atommakt i dag vil bruke thorium til atomvåpen. Men det er definitivt mulig, amerikanerne har gjort det. Spørsmålet er hvor vanskelig det vil være, sier Bendiksen til DN.