Ife trenger mer tid for å undersøke grunnen for radioaktivitet

Strålevernet utsetter fristen til 15. juni.

Ife rekker ikke å undersøke grunnen rundt det gamle brenselslageret på Kjeller (bildet) for eventuelle radioaktive utslipp innen 15. april, slik Strålevernet opprinnelig ønsket.
Ife rekker ikke å undersøke grunnen rundt det gamle brenselslageret på Kjeller (bildet) for eventuelle radioaktive utslipp innen 15. april, slik Strålevernet opprinnelig ønsket. Bilde: Øyvind Lie
Øyvind LieØyvind LieJournalist
4. apr. 2016 - 10:48

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, frykter Statens strålevern radioaktiv lekkasje fra Institutt for energiteknikk (Ife) sitt lager for brukt kjernefysisk brensel på Kjeller i Akershus.

Ifølge en svensk ekspert, innleid av Ife, skal det være «omfattende korrosjon» på beholderne i den gamle stavbrønnen med brensel fra 1950- og 1960-tallet, og «sterk mistanke» om at det at det lekker inn grunnvann.

Trenger mer tid

Strålevernet varslet derfor at de ville pålegge Ife å undersøke grunnen rundt stavbrønnen for radioaktivitet innen 15. april.

Denne tidsfristen blir imidlertid for kort for Ife.

«For å kunne etablere et hensiktsmessig program som kan gi informasjon om en eventuell forurensningssituasjon i dag, men også med den hensikt å kunne monitorere forholdene i fremtiden, er det nødvendig med god planlegging og nødvendige forberedelser», skriver Ife i en epost til Strålevernet.

Dette programmet involverer blant annet boring av bønner for å kunne ta prøver under det nivået hvor brenselet er lagret og om nødvendig også i området rundt.

Skissen viser hvordan de brukte brenselsstavene etter Jeep 1-reaktoren lagres inne i stålbeholdere som ligger i stålrør i stavbrønnen. <i>Foto: Illustrasjon</i>
Skissen viser hvordan de brukte brenselsstavene etter Jeep 1-reaktoren lagres inne i stålbeholdere som ligger i stålrør i stavbrønnen. Foto: Illustrasjon

Hjelp fra Multiconsult

Ife skriver at de har vært i kontakt med geofaglig rådgiver i Multiconsult som vil bidra med å vurdere grunnforholdene, å bore brønnene og gi råd om etablering av måleprogram og eventuelle nødvendige tiltak.

Vis mer

Omfanget av dette arbeidet er ifølge Ife så stort at det ikke er mulig å gjennomføre en fullstendig vurdering av forholdene innen 15. april.

Ife ville imidlertid umiddelbart gjennomføre innledende undersøkelser ved å måle radioaktivitet i overvannsnettet (dreneringskummer) i området rundt og nedstrøms for stavbrønnen. Dette arbeidet ville Ife starte umiddelbart, skrev de i eposten, som er datert 11. mars.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil ligge til grunn for etableringen av et måleprogram som skal fastslå om grunnen er forurenset.nedstrøms for stavbrønnen, går det fram i eposten.

Strålevernet godtar utsettelsen

Ife vil sende Statens strålevern resultatene fra denne undersøkelsen og en plan for videre miljøundersøkelser innen 15. april.

Arbeidet med miløundersøkelser rundt lageret vil skje fortløpende og så raskt som praktisk mulig, og innen 15. juni, ifølge Ife.

Statens strålevern tar hensyn til innvendingene fra ife om at den opprinnelig varslede fristen var knapp.

Det endelige pålegget om miljøundersøkelser rundt Jeep I stavbrønn, som Strålevernet sendte Ife 15. mars, ble derfor utformet helt i tråd med innholdet og tidsfristene som Ife ønsket. 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.