Ife gransker «mulig vitenskapelig uredelighet» i prosjekter ved Haldenreaktoren

Opplysningene har kommet frem i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

Ife gransker «mulig vitenskapelig uredelighet» i prosjekter ved Haldenreaktoren
Institutt for energiteknikk (Ife) har satt i gang gransking, etter å ha fått informajson om at det muligens har vært endret på forskningsresultater i tidligere prosjekter ved Haldenreaktoren. Foto: Thor Energy

Institutt for energiteknikk (Ife) har fått informasjon om det de kaller en mulig vitenskapelig uredelighet i noen prosjekter ved Haldenreaktoren, opplyser de i en pressemelding.