Haldenreaktoren

Ife gransker «mulig vitenskapelig uredelighet» i prosjekter ved Haldenreaktoren

Opplysningene har kommet frem i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

Institutt for energiteknikk (Ife) har satt i gang gransking, etter å ha fått informajson om at det muligens har vært endret på forskningsresultater i tidligere prosjekter ved Haldenreaktoren.
Institutt for energiteknikk (Ife) har satt i gang gransking, etter å ha fått informajson om at det muligens har vært endret på forskningsresultater i tidligere prosjekter ved Haldenreaktoren. (Foto: Thor Energy)

Opplysningene har kommet frem i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

Institutt for energiteknikk (Ife) har fått informasjon om det de kaller en mulig vitenskapelig uredelighet i noen prosjekter ved Haldenreaktoren, opplyser de i en pressemelding.

Instituttet ser svært alvorlig på informasjonen og har satt i gang ekstern gransking.

Prosjektene informasjonen gjelder er sluttført for mange år siden, og Ife understreker at  situasjonen ikke har ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden.

Samtidig kan de ikke utelukke at hendelsen har vært skadelig for andre land.

– Men vi kan ikke på nåværende tidspunkt si at dette har vært tilfelle, det er for tidlig å si. Vi må ha en nærmere dialog med kundene for å kunne si noe om konsekvensene av dette, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved Ife, til NTB.

Haldenreaktoren ble stengt i 2018, og det er i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren at den mulige uredeligheten har kommet frem.

Les også

Har satt i gang gransking

– Informasjonen vi har fått dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid. Vi tar dette svært alvorlig og satte umiddelbart i gang en eksternt ledet gransking, som pågår nå, sier Huseby i en pressemelding.

Til Teknisk Ukeblad sier Huseby at de fortsatt er i et tidlig stadium i granskingen, og at det derfor er lite de kan gå ut med av informasjon, av hensyn til det videre arbeidet.

Han forklarer at han fikk et varsel fra ansatte ved Ife før sommeren, som kom i forbindelse med prosessen med å avvikle reaktoren.

– Da vi fikk varselet satte vi umiddelbart i gang en forundersøkelse, for å se om det var hold i den informasjonen. Med bakgrunn i den undersøkelsen har vi satt i gang full gransking, sier han.

Materialforskning

Det er snakk om flere prosjekter, som skal ha pågått for en del år tilbake og over flere år. Huseby vil ikke si noe om hvilke prosjekter det gjelder eller spesifikt når det er snakk om. Heller ikke hva slags endringer det er snakk om vil han utdype.

– Det jeg kan si er at det er prosjekter som har foregått i Haldenreaktoren, som har blitt brukt til å drive med materialforskning. Det er dette de aktuelle prosjektene handler om, sier Ife-direktøren.

Han understreker likevel at dette er prosjekter som ble ferdigstilte for flere år siden og at de er sikre på at det ikke fortsatt pågår uredeligheter.

– Strider imot Ifes etiske prinsipper

Ife har hyret inn eksterne granskere, i tillegg til internasjonal ekspertise, for å komme til bunns i hva som har skjedd og hva slags konsekvenser det har fått. De er i tillegg i dialog med kunder som kan ha blitt påvirket.

– Hvordan de eventuelt har blitt påvirket kan jeg ikke kommentere nå. Det kommer til å være et tidkrevende arbeid å få alle fakta på bordet og få et fullverdig bilde, påpeker Huseby.

Ife opplyser også at de trolig ikke vil kunne trekke noen endelige konklusjoner før granskingen er gjennomført.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at vitenskapelig uredelighet er uakseptabelt uansett, og strider mot Ifes etiske prinsipper. Dette tar vi svært alvorlig, dette skal ikke skje, understreker han.

Ife-direktøren påpeker at som forskningsinstitutt er de avhengige av å ha et godt renomme, det er deres viktigste ressurs.

– Vi har jobbet med å styrke sikkerhetskulturen vår, ved å forbedre prosesser og rutiner og så sent som i fjor oppdaterte vi de etiske retningslinjene våre. Vi tar dette svært alvorlig, dette er ikke representativt for hvordan Ife jobber, poengterer Huseby.

Ife har også rapportert forholdet som et mulig alvorlig brudd på anerkjente forskningsetiske normer til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.

Les også

Kommentarer (12)

Kommentarer (12)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå