OLJE OG GASS

IEA: – Vi når ikke togradersmålet

IEA advarer mer konkret enn noen gang om at verden er på god vei mot et lite bærekraftig energiscenario. Fra venstre: Ola Borten Moe, Richard Jones og Helge Lund.
IEA advarer mer konkret enn noen gang om at verden er på god vei mot et lite bærekraftig energiscenario. Fra venstre: Ola Borten Moe, Richard Jones og Helge Lund.

Togradersmålet:

 • FNs klimakonvensjon har et langsiktig mål om å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som hindrer farlige menneskeskapte klimaendringer.
 • Hva man mener med farlig er ikke nærmere definert, men mange land har satt en grense ved to grader Celsius.
 • Togradersmålet innebærer at utslippene av klimagasser må reduseres slik at den globale oppvarmingen ikke stiger over to grader siden førindustriell tid.

World Energy Outlook 2011:

 • Global energietterspørsel vokste med fem prosent i 2010, og ført til redkordhøye CO2-utslipp.
 • Selv om den økonomiske veksten er relativt usikker, spår IEA en tredjedels økt etterspørsel etter energi frem til 2035.
 • Ikke OECD-land står for 90 prosent av veksten i energietterspørsel i perioden 2010-2035.
 • Kina er den største energikonsumenten, med nesten 70 prosent mer energi konsumert i 2035 enn USA.
 • I perioden 2011- 35 kreves det en investering på 38 billioner dollar i infrastruktur for energiforsyning.
 • Fossile brensler er ikke ute av energibildet, men dominansen er fallende. I 2035 spår IEA at fossile brensler vil stå for 75 prosent av energikonsumet, ned fra 81 prosent i 2010.
 • Gass er det eneste brenselet som øker i den globale energimiksen frem til 2035.
 • IEA advarer mot å utsette handlinger for å unngå klimaendringer. Byrået spår at verden kan se temperaturøkninger på opptil seks grader Celcius dersom det ikke tas grep for å håndtere klimautfordringene.


I dag presenterte Det internasjonale energibyrået, IEA, sin årlige energibibel World Energy Outlook.

Døren lukkes

IEA har før kommet med advarsler om at verdenssamfunnet er i ferd med å gå mot et ikke bærekraftig energiscenario, men i årets utgave kommer byrået med enda sterkere spådommer.

– Vi har tidligere advart mot at døren til å nå et togradersmål er i ferd med å lukkes. Men dette er første gangen vi har satt tall på det, og viser hvor fort tiden går fra oss, sier Richard Jones, visedirektør i IEA, til Teknisk Ukeblad.

Sterk advarsel

IEA mener at dersom vi fortsetter i samme retning som før, vil alle investeringer i energi i 2017 kreve nullutslipp for å kunne nå målet om å dempe den globale oppvarmingen til to grader.

– Det er selvsagt ikke mulig. Vi sier at dersom man vil stoppe global oppvarming, og møte internasjonale mål, må vi handle innen 2017. Det er kun seks år til, og det er en sterk advarsel. Jeg kunne nesten ønske vi kom ut med denne advarselen for et par år siden, slik at vi kan bedre tid på å omstille oss, sier Jones.

Kull er problemet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe støtter Jones’ spådommer.

– Vi må bygge vår politikk på fakta, noe World Energy Outlook bidrar med. Den viser hvor viktig det er å ta klimadebatten på alvor, sa Moe.

Det store problemet i energibildet er kull. Ifølge IEAs prognoser stod kull for halvparten av den globale energiveksten det siste tiåret. Ifølge IEA, Statoil og Borten Moe er gass en viktig bidragsyter til å få ned klimautslippene. Ingen ting hadde gledet den norske regjering og Statoil mer enn at Europa, og resten av verden, satset mer på import av gass.

Ola Borten Moe sier at klimadebatten må tas på alvor, på bakgrunn av IEAs spådommer. Håkon Jacobsen

Stoltenberg taus om klimaforliket

Norge en del av løsningen

– Norge er desidert en del løsningen i dette scenarioet. Naturgass er en av de reneste fossile brenslene, og vi vet hvor viktig gass kan være for å kutte utslipp, sa Jones.

Statoil-sjef Helge Lund kom med en appell til europeiske politikere om å lage en tydelig plan for bruken av gass i energimiksen.

Løser bare litt av problemene

– Vi synes gass har spilt en alt for liten rolle i klimadebatten. Vi står overfor hvert år store investeringsbeslutninger. Det er viktig for oss at europeiske politikere forstår at vi må ha klare rammebetingelser og vi må forstå hvilken rolle de ønsker at gass skal spille. Jeg har vært forundret over at ikke gass har spilt en viktigere rolle i det politiske ordskiftet, både i Europa og globalt. Det er et enormt potensial til å raskt og effektivt dra ned utslippene ved at gass går inn i elektrisitetsproduksjonen i stedet for kull. Det er det viktigste av tiltakene, sa Lund til TU.

Helge Lund i Statoil er forundret over at europeiske politikere ikke har tatt til orde for gass. Håkon Jacobsen

IEA er likevel tydelige på at gass ikke er en rask løsning på energiutfordringene.

– Atomkraft avgjørende for å møte energibehovet

Kull forsvinner ikke

– Gass er ikke en langtidsløsning. Vi kommer fortsatt til å brenne olje og gass i fremtiden, men hvis vi bytter over til gass i stedet for kull kan det hjelpe i det korte løpet. Men dersom vi ikke går over til fornybar energi, vil det ikke hjelpe på utslippene. En god løsning vil være å bruke pengene som man sparer på å bytte fra kull til gass på forskning, sier Jones, og tar for seg viktigheten av karbonfangst og lagring (CCS).

– Norge er ledende innen CCS i dag, men kanskje kan regjeringen gjøre mer for å utvikle teknologien på et internasjonalt nivå. Det er vel og bra å snakke om hva vi må gjøre i Europa. Men Europa er ikke problemet. Etterspørselen etter energi i Europa vokser ikke særlig, men det gjør det i Kina og India. Disse menneskene har en rett til et bedre liv. Vi trenger en global løsning, hvor CCS kan være en del av det. Mesteparten av landene i verden har kullkraft. Dersom vi kan hjelpe disse landene med å bruke en eksisterende ressurs og rense den, vil det være en bra løsning. Kull vil ikke forsvinne, ikke i min livstid, sier Jones.

Ønsker Kina til IEA

Mangler 600.000 fat dagen i 2012

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.