ENERGI

IEA undervurderer veksten i sol- og vindkraft. – Resultatet er overinvestering i fossil energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) har konsekvent spådd feil når det kommer til fornybar energi. Det viser TUs gjennomgang av offisiell statistikk.

Fornybare energikilder har vokst mye raskere enn hva IEA har anslått, viser gjennomgangen TU har gjort. De stiplede linjene viser anslagene som er fremmet på ulike tidspunkt. Den heltrukne linja er hvor mye solenergi som faktisk har vært tilgjengelig.
Fornybare energikilder har vokst mye raskere enn hva IEA har anslått, viser gjennomgangen TU har gjort. De stiplede linjene viser anslagene som er fremmet på ulike tidspunkt. Den heltrukne linja er hvor mye solenergi som faktisk har vært tilgjengelig. Illustrasjon: TU.no

Det skapte store overskrifter da IEA i midten av oktober anslo at verdens solenergi-kapasitet ville dobles innen 2025. Fra å ligge på litt over 600 gigawatt (GW) i dag, anslår IEA at verden vil ha over 1300 GW solenergi i 2025.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.